2400 Dunaújváros, Március 15. tér 12.

Tel./Fax: 25/ 413-510

 

Tagóvoda-vezető: Ács Attiláné

Férőhelyek száma: 175 fő

Csoportok száma: 7

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája

 

Az óvoda 1981 szeptemberében nyitotta meg először kapuit. Jelenleg 175 férőhelyes, 7 vegyes életkorú csoportot foglalkoztat a Béke II. városrészben. 1995-ben neveztük el hivatalosan is óvodánkat Napsugár Óvodának, jelképezve ezzel azt az erőt, derűt, szeretetteljes közeledést, amely meghatározója és alapja nevelőmunkánknak.

Az óvoda épülete funkcionálisan megfelelő, mérete a gyermeklétszámmal összhangban elegendő teret biztosít a játékhoz, valamint egyéb tevékenységekhez, gondozási feladatok ellátásához, a pihenéshez. Megfelel az egészséges életmód alakításához és a higiénés követelményeknek. Az egészség megőrzése céljából kialakítottuk „csipetnyi” só szobánkat is. A só szobában való tartózkodást minden csoport napirendjébe beépítettük.

Egyidejűleg biztosítunk – általunk készített eszközökkel, dekorációval – olyan esztétikus munkakörnyezetet, amely megfelel az óvodai munkatársaknak, a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt.

Tornaszobánk felszereltsége magas színvonalú. A SportManó Óvoda Program keretében rendelkezünk különböző sportágak speciális, óvodáskorú gyermekek méreteihez igazodó sportszerekkel, eszközökkel is. (floorball, tenisz, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda). A zenei nevelés- és néphagyomány területén népi- és ritmus hangszerkészlettel, népi kismesterségek eszközeivel, magnetofonokkal, CD-lejátszókkal bővült mindegyik csoportunk.

Az óvoda nevelőtestületének tagjai szakmailag és speciálisan is jól képzettek, megfelelő elméleti felkészültségűek.

Programunk a NAPSUGARAS HÉTKÖZNAPOK – SZÍNES ÜNNEPEK, gyermek- és személyiségközpontú program, melyben kiemelt szerepet kap a rajzolás, mintázás, kézi munka szoros egységben a verseléssel, meséléssel illetve az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységekkel.

Központi helyen áll a mozgás, a vetélkedés örömét a szülőkkel is megéreztetjük kirándulások, sporttevékenységek (apák napja, családi délután, sportvetélkedők…) alkalmával. Nevelési időn belül egy csoportban jóga-foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek. Rendszeres mozgásprogram heti egy alkalommal nagycsoportosaink számára a birkózás, ahol szakedzők foglalkoznak a gyerekekkel a szomszédos birkózó csarnokban.

A szülői igények alapján nevelési időn kívüli programjaink, amit a gyerekeknek kínálunk heti rendszerességgel: néptánc, judo, kézi labda, okosító torna, labdarúgás.

Az új, korszerű műfüves focipályánk nem csak a labdarúgás megszerettetésére alkalmas, hanem a labdajátékok, az egészség megőrzését is szolgálja.

A nevelési- és képességfejlesztési feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységrendszer az évkör ünnepei, hagyományai által meghatározottak. Néphagyományainkhoz kapcsolódó ünnepeink: szüreti mulatság, advent, mikulás, karácsony, farsang, Gergely-járás, húsvét, pünkösd. Egyéb ünnepeink, rendezvényeink: anyák napja, nemzeti ünnepünk: március 15.,  tavaszköszöntő hangverseny, költészet napja, „bújj-bújj zöld ág”- városi rajzverseny, gyermeknap, apák napja, madarak- és fák napja, ovitárlat, születésnapok, játszóház, évzáró.

Programunkban érvényesülnek az innovatív pedagógiai törekvések, néhány csoportunkban a kompetencia alapú nevelést támogató szemlélettel is fejlesztjük a gyermekeket.

Óvodai nevelésünk szerves része a Szülők Klubja Munkaközösség. Célja, hogy közös programok, tevékenységek szervezésével mélyítsük az összetartozás érzését. Programok: Tücsök túra, „Kudarc nélkül az iskolában” – szülők, pedagógusok fóruma, Játékos családi délután az óvodában, Játssz velünk! – játékos délután a leendő ovisok számára, Múzeumlátogatás- Intercisa Múzeum.

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy gyermekeink jól érezzék magukat óvodánkban, vidámságban teljenek napsugaras hétköznapjaik, minél tovább megőrizzék a gondtalan, boldog gyermekkort.

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

 

„KŐRIS-OVI” Alapítvány