2400 Dunaújváros, Ady E. u. 1/a

Tel.: 25/ 414-804

 

Tagintézmény-igazgató: Lőrincz Andrea Ágnes

Nyitvatartás: 5:30 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 50 fő

Csoportok száma: 2

Mozgás és Mese Alapítványunk 1995 óta működik, segítsége sokat jelent intézményeinknek. (Pl. ágyak, galériák, tornaszerek, udvari játékok, asztalok vásárlása)

Adószámunk: 18483424-1-07

 

  

KINCSKERESŐ TAGÓVODA

 

Kedves Érdeklődők!

Óvodánk 1966 óta a belváros békés, nyugodt lakókörzetében, kettő vegyes csoporttal működik, Csiga és Katica néven. Óvodánk Dunaújváros Ady E. u. 1./ A. alatt található.

A két csoportszoba képességfejlesztő játékokkal, és zenei eszközökkel gazdagon felszerelt. A csoportszobák galériával rendelkeznek, mely megnöveli a játékteret. Minden csoportban van mocorgó sarok, bordásfal és Csepphinta. Tornatermünkben számos tornaszer és színes mozgásfejlesztő eszköz található. Tágas udvarunk nagymozgást fejlesztő eszközökkel jól felszerelve kínál lehetőséget óvodásainknak. 

A családokkal jól működő, támogató kapcsolatot tartunk fenn, sok közös programot szervezve a szülőkkel. A családi nevelést kiegészítve, derűs, szeretetteljes, meghitt légkörben neveljük gyermekeinket.

Sajátos nevelési igényű gyermek jelenleg nincs, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket az óvodai nevelés keretein belül a csoportos óvónők fejlesztik. Heti rendszerességgel logopédus segíti munkánkat.

Az óvodánk jó gyakorlatának programja:

Kincskereső avató (november 11.), az új óvodásoknak három próbát kell kiállniuk, mely után az óvoda logójával ellátott pólót megkapva, kincskeresőssé válnak.

Kihívás napja (május utolsó szerda), a szülőket is várjuk az egész napos rendezvényre, hogy együtt mozogjunk.

Az óvodánk indulója három kulcsszóra épül, a mozgás, mese, tanulás, mely tevékenységek a mindennapi játékba ágyazva átszövik a gyermekek óvodai életét.  

A Kincskereső Óvoda nevelési programjának két fő alappillére a mozgás és a mese.

A test táplálására a mozgás, a mindennapos testnevelés, labdajáték, lábtorna, tornacsarnok, jégpálya és természetesen a mindennapi udvari tevékenységek, kirándulások.

A lélek táplálására a mese, mely segítséget nyújt a gyermeknek, a belső problémái megértéséhez és megoldásához, szórakoztat, irodalmi élményt nyújt, szókincset bővít, beszédkészséget fejleszt, fantáziát mozgat, erkölcsi tanulságot ad, és természetesen szerepek átélését segíti.

A lélek táplálására a zene, a mindennapi közös éneklés, zenélés, Zenehallgatás érzelmi biztonságot teremt, nyugtató-serkentő hatásával kedvezően hat a gyermek egész személyiségére, a társas kapcsolatok fejlődésére, az érzelmi intelligencia, és szociális kompetencia fejlődésére.

A zenei nevelésre épülő fejlesztő innovátori mesterprogram, a Színes kottamódszer zenepedagógiai módszer komplexitásával, és a színes hangszerek alkalmazásával a gyermekek egész személyiségének fejlődését biztosítja.

Mozgalmas mindennapjainkban, a változatos tevékenységekben való részvétellel a gyermekek minden nap egy-egy újabb kinccsel gazdagodnak.

A mindennapi nevelői munkát szakmailag jól képzett, lelkes szakemberek látják el.

Csiga- biga csoportban:

Szabóné Wernitzer Tünde óvodapedagógus, élménydús mese és drámajátékok lelkes alkalmazója.

Ésikné Varga Gabriella pedagógiai asszisztens, sokfajta délutáni szabadidős tevékenységek szervezője, óvodai dekorációk készítője.

Katica csoportban:

Lőrincz Andrea Ágnes tagintézmény-igazgató óvodapedagógus, mesterpedagógus, a zene és mozgás sokszínű tevékenységeinek aktív alkalmazója.

Muhl Antalné óvodapedagógus változatos vizuális technikák, báb és szerepjátékok alkalmazója.

A két csoportban a pedagógiai munkát közvetlenül segítik Arany Istvánné és Bogdánovics Ildikó dajka nénik.

 

Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket egy sokszínű, változatos nevelési programmal, és örömteli, élménydús mindennapokkal!