2400 Dunaújváros, Ady E. u. 1/a

Tel./Fax: 25/ 414-804

 

Tagóvoda-vezető: Markóné Kiss Andrea

Férőhelyek száma: 71 fő

Csoportok száma: 3

Mozgás és Mese Alapítványunk 1995 óta működik, segítsége sokat jelent intézményeinknek. (Pl. ágyak, galériák, tornaszerek, udvari játékok, asztalok vásárlása)

Adószámunk: 18483424-1-07

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája

 

Óvodánk 1966 óta áll a belváros békés, nyugodt lakókörzetében. A lapos tetős épületben három vegyes csoport (Katica, Csigabiga, Micimackó) működik. A családias jellegnek köszönhetően a gyermekek és az itt dolgozó felnőttek név szerint ismerik egymást.

A három csoportban 6 fő óvodapedagógus (köztük 4 szakvizsgázott, közoktatás vezető, drámapedagógia, gyógytestnevelő és mentálhigiénés szakterületen), 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka fejleszti, neveli a különböző életkörülmények közül érkező gyermekeket. A konyha 1 fő konyhással csak tálaló konyhaként üzemel, amióta külső vállalkozó vette át.

 

Intézményünk saját nevelési programmal dolgozik, melynek két alappillére a mozgás és a mese. Óvodáskorban a mozgásszint azonos az intelligencia szinttel. A mozgásfejlesztés alkalmas az érési egyenlőtlenségek korrigálására, segíti a tanulási zavarok megelőzését, a gyermekek megismerik saját testüket, megtanulnak a térben mozogni. Célunk a mozgás megszerettetése, a mozgás iránti igény kialakítása. A mindennapos udvari játékkal is ezt célozzuk meg. Nincs tornatermünk, így a testnevelés foglalkozások nagy részét az udvarunkon, szabad levegőn tarjuk. Udvarunk tágas, a nagymozgások gyakorlására a füves terület kifejezetten alkalmas. A mindennapos mozgásba beépítjük a gerinctorna, a vitamintorna elemeit. A lábtornát elsősorban prevenciós szempontból gyakoroljuk. Kihasználjuk a közeli jégpálya illetve tornacsarnok lehetőségét.

 

A test táplálása mellet nagyon fontos a lélek táplálása. Ehhez a legjobb eszköz a mese. A gyermek, élete első éveiben olyan, mint a szivacs, egész lényével szívja fel magába a világot, ezért személyiségük fejlődésében a mesének kiemelkedő szerepe van. A mese segítséget nyújt a gyermeknek, a belső problémái megértéséhez és megoldásához. Nem csak szórakoztat, hanem irodalmi élmény nyújt, megmozgatja a fantáziát, bővíti a szókincset, fejleszti a beszédkészséget, lehetőséget nyújt különböző szerepek átélésére, kipróbálására.

 

Két csoportszoba rendelkezik galériával, mely megnöveli a játékteret. Minden csoportban van mocorgó sarok, ahol bordásfalak, tornaszerek egész nap lehetőséget kínálnak óvodásaink mozgásfejlesztésére.  A két egymás melletti csoportszoba összenyitható, ami lehetőséget biztosít, hogy helybe hívjunk előadókat (bábszínház, zenész) és így az eltérő korosztályú gyermekek egyszerre részesülhetnek az élményben. A Bartók Kamaraszínház előadásait látogatjuk.

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket többnyire az óvodai nevelés keretein belül fejlesztik a csoportos óvónők. Heti rendszerességgel logopédus segíti munkánkat.

 

Az óvodát érintő programjaink közül a Kincskereső avató (november 11.) és a Kihívás napja (május utolsó szerda) a legkiemelkedőbb. November 11-én három próbát állnak ki új óvodásaink, mely után kincskeresővé avatjuk őket. Óvodánk indulójában is szerepel három kulcsszó: mozgás, mese, tanulás. Az avatás után minden új óvodásunk az óvoda logójával ellátott pólót kap. Ezt a pólót viseljük az óvodai rendezvényeken, kirándulásokon, tornafoglalkozásokon. A kihívás napja egész napos rendezvény, erre a napra várjuk a szülőket is, akik velünk együtt mozognak, vesznek részt a különböző programokon.

 

Óvodánk részt vesz az OVI-ZSARU programban is, mely figyelemfelkeltő, érdekes, kommunikációra törekvő, több alkalomból álló játékos, prevenciós programsorozat. Célja a gyermekek biztonságérzetének fokozása, az áldozattá válás elkerülése.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

 

Mozgás és Mese Alapítvány