2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1.

Tel./Fax: 25/ 411-934

 

Tagóvoda-vezető: Sziklai Istvánné

Férőhelyek száma: 95 fő

Csoportok száma: 4

Gyermekláncfű Alapítvány

melynek célja az óvodáskorú gyerekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális nevelési és tömegsport igényei, lehetőségeik anyagi támogatása. Vagyonát a fenti célok érdekében használja fel, nagy értékű mozgásfejlesztő udvari játékokra, a tornaterem felszerelésére, fejlesztő játékok beszerzésére.

Adószámunk: 18480294-1-07

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája

 

Óvodánk gyalog, gépjárművel, autóbusszal egyaránt megközelíthető autóforgalomtól elzárt, zöldövezetben épült, csendes, tisztalevegőjű, zsákutcában található.

Az óvoda belső környezetét igyekeztünk úgy kialakítani, hogy inkább egy családi ház, egy otthon benyomását keltse, mintsem egy intézményét. Tettük ezt azért, mert az idejáró gyermekeknek 3-4 évig ez lesz a második otthona. Csoportszobáink világosak, tágasak, barátságosak, felszereltségük a gyermekek minden igényét kielégítik. Fejlesztőjátékok sokaságából válogathatnak kedvükre. A csoportszobák kialakításában és díszítésében óvó néni és kisgyermek egyaránt részt vesz. A déli alvásnál korszerű ágyak biztosítják a nyugodt pihenést.

 

A gyermekcsoportokban lelkes szakmailag jól képzett, az évek során sok tapasztalatot szerzett óvodapedagógusok dolgoznak Munkájukat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztens segítik.

1998 óta sajátos nevelési igényű gyermekek (látássérült, hallássérült, mozgássérült) integrált nevelésére is alkalmas óvodánk.

 

A fejlesztő program mindig a gyermekek különleges gondozási igényére épül és egyéni tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. A fejlesztés feladata, a korrigálás, kompenzálás, felzárkóztatás, a szociális képességek fejlesztése és minden esetben az önálló életvezetésre irányul. Szükség szerint terapeuta, logopédus, pszichológus, gyógytornász, gyógypedagógia asszisztens kapcsolódik be a fejlesztésbe.

 

Nagyon fontos számunkra a család és az óvoda kapcsolata, fontos a jó együttműködés. A szülők bármikor betekinthetnek a gyermekek mindennapi életébe. Óvodába lépéskor aktív részesei a gyermekeik beszoktatásának. Minden évben négy alkalommal évszakhoz kapcsolódó kézműves játszóházat szervezünk, ahol a gyermek szüleivel együtt tevékenykedhet. Évente megrendezzük a– gyermek sportnapot, a családi napot (a szülők az egész napot itt tölthetik gyermekükkel, főzünk a szabadban), a Tökfesztivált, óvodai kirándulást. Kéthavonta nyitja ajtaját közérdekű témákkal a Kopogtató Szülői fórum. Ünnepeink nyitottak, melyeknek nem csak látogatói a szülők, hanem aktív résztvevői is.

 

Programunk megőrzi a nemzetközileg elfogadott magyar óvodai gyakorlat értékeit, jól bevált hagyományait, ugyanakkor nyitott minden új iránt, ami ösztönzi az óvodapedagógusokat arra, hogy az óvodai életet még árnyaltabban, sokszínűbben, az egyéni szükségleteket, különbözőségeket figyelembe véve szervezzék meg a gyermekek számára.

 

Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés ezen belül a mozgásfejlesztés. Nagy tornaterem és hatalmas füvesített udvarunkon szabad tér, esztétikus, biztonságos fajátékok, hinták, homokozók várják a gyermekeket. Kihasználjuk a Duna part, Jégpálya közelségét. Minden évszakban túrázunk, alkalmanként lovagolni megyünk. Lehetőséget biztosítunk (szakemberek vezetésével) a gyermekeknek foci, labdatorna, néptánc, moderntánc. kipróbálására.

A nevelés fő eszközének a játékot tekintjük, a játék, az ismeretszerzés és a tapasztalatszerzés legfontosabb színtere.

Mit adhatunk gyermeknek szülőnek:

  • testi, lelki szükségleteik kielégítését
  • nyugodt, vidám szeretetteljes légkört, melyben érje a gyermeket annyi öröm, amiből később is tud majd meríteni
  • integrációra való alkalmasság, befogadó környezet
  • olyan óvodát, ahova a szülők szívesen és biztonságtudattal hozzák gyermeküket.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:Gyermekláncfű Alapítvány