2400 Dunaújváros, Batsányi u. 2-4.

Tel./Fax: 25/ 410-439

 

Tagóvoda-vezető: Abaffy Lászlóné

Férőhelyek száma: 125 fő

Csoportok száma: 5

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája

 

A tagóvodánk 1975-ben épült, a belváros és a Római városrész, a Liszt Ferenc kert és az Erkel kert között helyezkedik el. Óvodánk 100 férőhelyes, emeletes épület, jelenleg 4 csoportban tudjuk fogadni a gyermekeket. A közel azonos életkorú gyermekek 3 tiszta és 1 vegyes életkorú csoportba járnak. A szülői és pedagógusi igények mellett figyelembe vesszük a csoportszerkezet alakításánál a kiemelt figyelmet igénylő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a kisebbséghez tartozó gyermeki igényeket is. Munkánkat fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens segíti.

Csoportjaink neve: Kisvonat, Kisbakancsos, Sárgarigó, Mézeskalács, Katica.

Épületünk, amely lakóház alatt van pavilon rendszerű: A, B, C. Egy pavilonban a földszinten és az emeleten találhatóak a foglalkoztatók és csoportszobáink. Mindegyikhez szülői fogadó, gyermeköltöző és mosdó tartozik.  Építészeti sajátosság, hogy pavilononként egy gyermekétkező szolgálja a kulturált étkezést. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, a gyerekek igényeinek megfelelően berendezettek.  Tornaszobánk jól felszerelt, minden korcsoport számára lehetőséget nyújt a mozgásra, mindennapos testnevelésre.

Az utóbbi években sor került az óvoda felújítására (villamos hálózat, nyílászárók, parketta, külső lépcsőburkolat stb.)

A Duna-part közelsége a mozgásigény kielégítésére, a közvetlen környezetünk megismerésére és védelmére, az egészséges életre nevelésnek ad kiváló lehetőséget.

Hagyományőrző programjaink: A szülők részére több alkalommal is lehetőséget biztosítunk az óvodai életünkbe való betekintésre: nyitott napok, évszakonként közös barkácsolás, ünnepélyek, rendezvények, nyárbúcsúztató, Mikulás, Karácsony, farsang, búcsúhét, közös kirándulások, egyéb programok a családokkal.

Óvodai nevelésünk befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

E mellett nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.

Nevelőtestületünk kiemelten kezeli az egészséges életmód megalapozását, ezen belül a mozgásfejlesztést, az értelmi képességek fejlesztését, kommunikációt.

Gyermekeinket jelenleg szakértői, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógiai asszisztensi, mentálhigiénés asszisztensi, s középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok nevelik. Munkánkat logopédus és gyógypedagógus segíti.

Nyitottak vagyunk az újdonságokra, szívesen kipróbálunk új módszereket, eszközöket.

Részt veszünk városi rendezvényeken, ahol gyermekeink mindig sikeresen szerepelnek. Kihasználjuk a környezet adta lehetőségeket: mozgásra, mozgásfejlesztésre, kirándulásra.

Az óvoda helyi nevelési programja: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, (adaptált program), mellyel kompetencia alapú nevelés folyik.

A legfontosabbnak azonban azt tartjuk, hogy a gyerekek jól és biztonságban érezzék magukat nálunk.

Kompetencia alapú óvodai nevelés, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, ismeretszerzése, önállóságának elősegítése, tevékenykedtetés által. Elsődleges tevékenység a játék, mint a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, a játékba integrált tanulás.

A csoportokban a tevékenység szervezés a gyerekek korcsoportjának, igényeiknek, elképzeléseiknek figyelembevételével történik. Színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, mennyiségek birodalmáról.

Játékos komplex foglalkozások kötött és kötetlen formában, mese-vers, beszédfejlesztő játékok, logikus gondolkodást fejlesztő játékok, környezet megismerését szolgáló tevékenységek, művészeti tevékenységek, testi nevelés, hagyományőrző programok.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

 

„KŐRIS-OVI” Alapítvány.