2400 Dunaújváros, Földes F. liget 1.

Tel.: 25/ 413-708

 

Tagintézmény-igazgató:

Vargáné Kovacsik Marianna

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 100 fő

Csoportok száma: 4

„Egészséges gyermekekért” Alapítvány, melynek célja: a gyermekek képességének fejlesztéséhez a tárgyi feltételek megteremtése.

Adószámunk: 18480696-1-07

 

                                                                                   BÓBITA TAGÓVODA

 

 

Bóbita Tagóvoda városunk legnagyobb lakótelepén helyezkedik el. Az óvodánk 4 csoportos, száz férőhelyes. A csoportszobák világosak, megfelelő méretűek. A berendezési tárgyak megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, igényeinek. Minden csoporthoz saját öltöző, mosdó és előtér tartozik.

A hozzánk kerülő gyermekeket új, korszerű kivitelezésű tornateremmel ellátott, kényelmes épületben tudjuk fogadni, nevelni, melyhez tágas, jó adottságú udvar tartozik (négy homokozó, domb, játékok, gyümölcsfák, EU szabványos játékokkal stb.)

Vegyes csoportban gondozzuk, neveljük és fejlesztjük a nagyon különböző életkörülmények közül érkező gyermekeket.  A vegyes életkorú csoportszervezést szeretjük – a szülők is elfogadták -, mert fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi biztonsága szempontjából, amit a családias jelleg és az állandó felnőtt személye jelent.

 

Pedagógiai munkánk alapja a játék és mese, melyet kiemelt feladatként kezelünk a művészeti neveléssel együtt, hisz az óvodáskor világra nyitott, érzékeny időszakában alapszükséglet mind befogadási (érzelmi), mind készségfejlesztési szinten.  Fontosnak érezzük a gyermeket nyitottá, befogadóvá tenni a művészetek iránt, a kreativitás, a szabad önkifejezés és az öntevékenység erősítésével, valamint a technikai jártasságok fejlesztésével. Évek óta nagy hatással van munkánkra Freinet francia pedagógus szellemisége Az egész testület alapjaiban magáénak vallja és ötvözi munkájában az ő elméletét és gyakorlatát.

 

Jó gyakorlataink/innovációink

  • A Freinet-pedagógia alapelvei természetesek és egyszerűek - a gyermek jogainak és szükségleteinek tiszteletben tartása,

a természet- és élet közeliség, a nyitottság, támaszkodás a közösség segítő erejére, a tevékenység által történő tapasztalatgyűjtés, ismeretnyújtás és képességfejlesztés, az egyéni érdeklődés és fejlődési ütem tiszteletben tartása,

a tevékenység önálló megválasztásának lehetősége, a szabad alkotás élményének feldolgozása, az önkifejezés szabadsága.

A fejlesztés legfontosabb közegének magát az életet tekinti, vagyis a gyereket körülvevő kezdetben szűkebb, s idővel egyre táguló közvetlen társadalmi, természeti és épített környezetet. Mindent ezen keresztül és ebben ismer meg, s ebben talál rá az őt érdeklő újabb és újabb kihívásokra.

Szabad önkifejezés (beszélgető kör, mese és versírás, dramatizálás, bábozás, mozgás, zene, vizuális alkotás), Kísérletező tapogatózó tapasztalat és ismeretnyújtás (természetfigyelő séták, kirándulások, kutatás, felfedezés, gyűjtés, kiállítások, stb.), Természetes közösségi élet (együttműködés társakkal, felnőttekkel, más óvodai csoporttal). Jelmondata: "Az élet által az életre nevelni."

 

  • Madárbarát ovi - Az óvodáskorú gyermek környezettudatos magatartásának megalapozása, rajtuk keresztül a szülők szemléletmódját alakítása. Környezetvédelemmel kapcsolatos programok szervezése, hagyományok és környezeti értékek átadása. Közös élmények által az összetartozás erősítése.

 

Tervezésünket a projekt módszer jellemzi évek óta, melyet a mai napig jónak tartunk és folytatni kívánunk.

2011-ben előminősített Referencia Intézményi címet szereztünk, két „jó gyakorlat” kidolgozásával.

 

 

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: ”Csillagszeműekért Gyermekalapítvány”