2400 Dunaújváros, Széchényi István utca 3/b

Tel.: 25/ 413-762

 

Tagintézmény-igazgató: Dolmány Zsuzsanna Judit

Nyitvatartás: 5:30 - 17:30 óra

Férőhelyek száma: 96 fő

Csoportok száma: 4

„Gyermekeinké a jövő” Alapítvány

2400 Dunaújváros, Széchenyi I. u. 3/b.

Az alapítvány célja:
Óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését segítő feltételek javítása.

Adószámunk: 18485062-1-07

Számlaszám: 11736037-20555155

 

                                                                              CSILLAGVIRÁG TAGÓVODA

 

A Csillagvirág óvoda 1953. óta, fogadja az óvodáskorú gyermekeket. Az óvoda épülete szocreál stílusú, műemlék jellegű. Óvodánk 96 férőhelyes, 4 csoportos. A csoportok egy-egy kedvenc kisállat nevét viselik: pillangó, csiga, süni és nyuszi.

Csoportszobáink hangulatosak, barátságosak, hívogatóak. Az épület alagsorában nagy és jól felszerelt tornaterem várja a mozogni vágyó gyermekeket. Óvodánkhoz tágas, árnyas udvar tartozik, melynek eszközeit folyamatosan cseréljük, fejlesztjük.

Csoportjainkban közel azonos életkorú gyermekek járnak, vagyis tiszta csoportokkal dolgozunk. 

 Közösségünkre jellemző a szakmai kíváncsiság, igényesség, nyitottság, a folyamatos megújulás igénye. Pedagógusaink közül többen szakvizsgával, nyelvvizsgával rendelkeznek, illetve eredményesen minősültek.

„Évszakvarázs” munkaközösségünknek minden pedagógus tagja. Munkaközösségünk munkájának „gyümölcsei” jól láthatóak óvodánkban, hiszen az évszakoknak és ünnepeinknek megfelelő dekorációk és kellékek, díszek és ajándékok készítése a fő feladatunk.

Óvodaképünk a - NYITOTT ÓVODA - amely a mai igényekhez igazodva, a szülők részére betekintést enged gyermekeik óvodai életébe. (nyitott ünnepek, játszóházak, családi torna, családi nap).

Nevelési programunk a JÁTÉK – MOZGÁS - KOMMUNIKÁCIÓ-ra épül.

Célunk, hogy e három tevékenységforma segítségével óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakoztatását biztosítsuk – az életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemüket figyelembe véve.

Játék: Alapvető és legfontosabb tevékenység formánk, mely az óvodai élet minden területén jelen van és a gyermekek egész napját végig kíséri. Alapítványunknak köszönhetően sok, fejlődésüket elősegítő játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Óvónőink kreativitásának köszönhetően számos saját készítésű, fejlesztő játék készül.

Mozgás: Fontosnak tarjuk az egész személyiség fejlesztését mozgással, a mozgás szeretetére épülő egészséges életmód megalapozását. Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészség megőrzését és megszilárdítását, a gyermekek szervezetének edzését, a fejlődés elősegítését, a testi képességek fejlesztését, a mozgásműveltség kialakítását. A rendszeres heti kétszeri tornafoglalkozás és a mindennapos torna mellé folyamatosan keresünk kiegészítő mozgásos tevékenységeket. Testnevelés foglalkozásainkat egyéni fejlesztő mozgásos tevékenységekkel gazdagítjuk: lábtorna, tartásjavítás, Alapozó terápia elemei, Vitamintorna elemei.

Kommunikáció: A kommunikációs nevelés átfogja az óvodai élet minden területét, hiszen a beszéd, a kommunikáció, a gyermekek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb része. Rendszeres havi mese és bábelőadásainkkal, minden napos meséléssel, házi bábcsoportunk előadásaival gazdagítjuk gyermekeink mindennapjait.

 

Jó gyakorlataink/Innovációink

 

  • Játékos angol nyelvhez szoktatás – A gyerekek játékos angol nyelvhez való szoktatásának az „angolozásnak” több évtizedes hagyomány van intézményükben. A szülői igényeknek megfelelően vesznek részt a középsős és nagycsoportos gyerekek játékos tevékenységeinken, heti rendszerességgel.

 

  • Városi Mesemondó Délelőtt - Büszkék vagyunk Városi Mesemondó Délelőtt programunkra, ahol minden évben „meseélménnyel” gazdagon felpakolva távoznak vendégeink.

 

  • Családi nap - A nap során együtt piknikezik valamennyi Csillagvirágos család és a dolgozók. Rengeteg szabadtéri program esemény és élmény várja a résztvevőket (tűzoltó, rendőr és kutyás bemutató, mozgásos táncos színház, fagyizás, sportolás, csillámtetkó, együtt játszás, stb.). Élmény és eseménydús nap során ismerik meg egymást intézményünk családjai.

 

Gyermekeink azért szeretnek idejárni, mert sokat játszunk, mesélünk, dramatizálunk, rajzolunk, sétálunk, sokat vagyunk az udvaron. Mert napjaink vidámak, kedvük szerint népi táncolhatnak vagy játékosan ismerkedhetnek az angol és német nyelvvel. A nagyok úszhatnak, korcsolyázhatnak, kirándulhatnak. Ünnepeink meghittek, érzelem gazdagok, családiasak, élményekkel telik. Szakmai munkánkat dicséri, hogy a visszajelzések szerint nagycsoportosaink kiválóan megállják a helyüket választott iskoláikban.

                                                                                                                                   

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: „Gyermekeinké a jövő” Alapítvány