2400 Dunaújváros, Gábor Dénes u. 7.

Tel./Fax: 25/ 411-302

 

Tagóvoda-vezető: Chrenóczy-Nagy Attiláné

Férőhelyek száma: 175 fő

Csoportok száma: 7

„Gyermekeinké a jövő” Alapítvány

2400 Dunaújváros, Széchenyi I. u. 3/b.

Az alapítvány célja:
Óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését segítő feltételek javítása.

Adószámunk: 18485062-1-07

Számlaszám: 11736037-20555155

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája

 

Óvodánk Dunaújváros belvárosában található, eredetileg bölcsődének épült 1966-ban, majd fenntartói döntés alapján 2005-ben óvodává alakították át, kapuit 2006. január 1-ével nyitotta meg. Tagóvodánkban 7 gyermekcsoportban – szülői igények figyelembevételével -, vegyes életkorú és un. „tiszta” csoportban biztosítja a gyermekeink számára a nevelést és az iskolai életre való felkészítést.

Az épület átépítésénél a tervezők odafigyeltek arra, hogy minden csoport, és a hozzátartozó gyermekmosdó, gyermeköltöző tágas, világos, korszerű legyen, így mi az uniós szabványnak megfelelő felszereltséggel és technológiával rendelkezünk. Az első olyan óvoda vagyunk, ahol kiépítésre került a riasztó és tűzjelző rendszer, amely a megfelelő szervnél jelez probléma esetén. A környezetvédelemre is figyeltek a tervezők, mert speciális szűrőrendszeren megy át az egész óvoda elhasznált vize. A csatornákba már tisztított víz kerül.

A csoportokban két óvó néni és egy dajka néni dolgozik. A pedagógusaink élnek a szakmai továbbképzések lehetőségével, így a megszerzett tudásanyagot be tudják építeni a napi munkájukba. Munkájukat szakképzet dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik.

Tágas tornaszobánk biztosítja minden igényt kielégítően a gyermekek mozgásának fejlesztését.

Szülői igényeknek megfelelően szervezünk judo, moderntánc, néptánc, birkózás, zenés torna, foci foglalkozásokat is.

Csoportszobáink színesek, szemet gyönyörködtetőek.

Az udvarunk kialakítására az évek folyamán nagy hangsúlyt fektettünk. A megfelelő játékeszközök ütéscsillapító aljzattal ellátottak. Folyami homok, fű, beton, és kavicsos területek váltják egymást. Virágoskertekkel, fásítással szépítjük, árnyékoljuk a játszóterületeket. Mind a hét csoport mozgás és játék igényét kielégíti. Az óvoda programja: Játék – mozgás – kommunikáció a művészetek jegyében. Az óvodáskor végéig a gyermeki tevékenységek megőrzik játékos jellegüket. A játék kíséri végig az egész napjukat.

Játék: A 3-7 éves gyermek legfőbb tevékenysége. Ezen keresztül ismeri meg a tárgyakat, fejlődik egyénisége. Élményeit, képzelőerejét használva éli újra a mindennapokat. Megtanul együttműködni társaival, újra alkothat, megindulhat fantáziája. Ehhez biztosítjuk a helyet, időt, eszközt és az élményeket. A gyermek játéka tükrözi személyiségét.

Mozgás: A gyermek lételeme, fejlesztésére az egész nap folyamán biztosítjuk a lehetőséget, életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően. Közös mozgások, foglalkozások, udvari nagymozgásos játékok, séták, kirándulások. Mozgáskombinációs nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatásával is foglalkozunk.

Kommunikáció: Személyes példamutatással ápoljuk anyanyelvünket. Hangsúlyos a magyar népi mondókák, magyar népmesék mindennapi alkalmazása. Bábozással, dramatizálással, anyanyelvi és szituációs játékokkal segítjük gyermekeink kommunikációs fejlődését.

Ünnepeink, Hagyományaink: A szülők, érdeklődők számára hagyományőrző programokat szervezünk, melyek szervezésében is részt vállalnak: szüreti mulatság, Mikulás várás, Karácsony, Óvoda bál, farsang, gyermekhét, csoportos kirándulások. A közös programok szervezésével élmény nyújtunk, közösséget formálunk.

Büszkék vagyunk arra, hogy bármilyen programot szervezünk, gyermekeink szülei lelkes résztvevők. Keresik, szeretik a közös programokat, sokat köszönhetünk nekik, hiszen az óvoda jó hírét ők viszik tovább a köztudatba.

A városi rendezvényeken is aktív résztvevők, közreműködők vagyunk.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

 

”Gyermekeinké a jövő” Alapítvány