2400 Dunaújváros, Gábor Dénes u. 7.

Tel.: 25/ 411-302

 

Tagintézmény-igazgató: M. Kovács Klaudia

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 175 fő

Csoportok száma: 7

„Gyermekeinké a jövő” Alapítvány

2400 Dunaújváros, Széchenyi I. u. 3/b.

Az alapítvány célja:
Óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését segítő feltételek javítása.

Adószámunk: 18485062-1-07

Számlaszám: 11736037-20555155

 

                                                                                    ESZTERLÁNC TAGÓVODA

 Óvodánk Dunaújváros belvárosában található, eredetileg bölcsődének épült 1966-ban, majd fenntartói döntés alapján 2005-ben óvodává alakították át, kapuit 2006. január 1-ével nyitotta meg. Tagóvodánkban, 7 klimatizált gyermekcsoportban – szülői igények figyelembevételével -, vegyes életkorú és un. „tiszta” csoportban biztosítja a gyermekeink számára a nevelést és az iskolai életre való felkészítést.

Minden csoport, gyermekmosdó, gyermeköltöző tágas, világos, korszerű. Óvodánk riasztó és tűzjelző rendszerrel felszerelt. 2 pavilonunk akadálymentesített bejárattal rendelkezik, 1 pavilonban akadálymentesített mosdó is található. Elhasznált vizünket szűrőrendszer tisztítja.

Óvodánkban fiatal, szakvizsgázott, minősített óvodapedagógus dolgozik, munkájukat dajka nénik és pedagógiai asszisztensek segítik. Szakmai továbbképzések állandó résztvevői, így gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, beszédfejlesztő, mentálhigiéniás szakember is van közöttünk.

Tágas, jól felszerelt tornaszobánk biztosítja a gyermekek mozgásának fejlesztését, és óvodánk rendelkezik fejlesztő és logopédiai szobákkal is.

Szülői igényeknek megfelelően szervezünk délelőttönként: úszás, korcsolya, angol, labdás, fejlesztő foglalkozásokat, délutánonként: moderntánc, néptánc, zenés torna, foci foglalkozásokat is.

A nevelési év folyamán igyekszünk a gyerekekkel minél több élményt adó programon részt venni: városi rendezvények, sportesemények, színházi előadások, kiállítások, MMK Csupacsoda Birodalom Programsorozat…

Csoportszobáink színesek, szemet gyönyörködtetőek, klímával ellátottak, padlófűtéssel rendelkezőek, galériázottak. Bútorzatunkat folyamatosan újítjuk a gyerekek igényeinek megfelelően.

Az udvarunk kialakítására az évek folyamán nagy hangsúlyt fektettünk. A megfelelő játékeszközök ütéscsillapító aljzattal ellátottak. Virágoskertekkel, fásítással szépítjük, árnyékoljuk a játszóterületeket. Mind a hét csoport mozgás és játék igényét kielégíti.

A Dunaújvárosi Óvoda Pedagógiai Program alapján tervezünk, végezzük szakmai munkánkat. Helyben kiemelt szerepet kap a Játék – mozgás – kommunikáció a művészetek jegyében. Az óvodáskor végéig a gyermeki tevékenységek megőrzik játékos jellegüket.

Játék: A 3-7 éves gyermek legfőbb tevékenysége. Élményeit, képzelőerejét használva éli újra a mindennapokat. Megtanul együttműködni társaival, újra alkothat, megindulhat fantáziája.

Mozgás: A gyermek lételeme, fejlesztésére az egész nap folyamán biztosítjuk a lehetőséget, életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően. Mozgáskombinációs nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatásával is foglalkozunk. Mozgáskotta módszerének eszközeit használjuk.

Kommunikáció: Személyes példamutatással ápoljuk anyanyelvünket. Hangsúlyos a magyar népi mondókák, magyar népmesék mindennapi alkalmazása. Bábozással, dramatizálással, anyanyelvi és szituációs játékokkal segítjük gyermekeink kommunikációs fejlődését.

Ünnepeink, Hagyományaink: A gyerekek és családjuk számára hagyományőrző programokat szervezünk, melyek szervezésében sokszor a szülők is részt vállalnak: Szüreti mulatság, adventi játszóház, Mikulás várás, Karácsony, Óvoda bál, farsang, Anyák napja, gyermekhét, ballagás, csoportos kirándulások, nyílt napok. A közös programok szervezésével élmény nyújtunk, közösséget formálunk.

 Jó gyakorlataink/Innovációink

  • Mozgáskotta– Olyan módszer, mely a csoportszobák átrendezésével is alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon. A mozgásformákat a gyermeki fantáziához közelálló vizuális, akusztikus stb. szimbólumokkal jelöljük.
  • Szüreti mulatság- A hagyományápoló nap során családias, derűs légkör kialakítása, a szülők a közös játék és tevékenykedés alatt érezzék át, hogy gyermekük biztonságos, nyugodt körülmények között, vidáman tölti mindennapjait. Környezettudatos magatartás megalapozása is folyik.

Büszkék vagyunk arra, hogy bármilyen programot szervezünk, gyermekeink szülei lelkes résztvevők. Keresik, szeretik a közös programokat, sokat köszönhetünk nekik, hiszen az óvoda jó hírét ők viszik tovább.

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: ”Gyermekeinké a jövő” Alapítvány