2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Tel./Fax: 25/ 423-201

 

Tagóvoda-vezető: Baranyai Beáta

Férőhelyek száma: 171 fő

Csoportok száma: 7

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája

 

Óvodánk 1973-ban 175 férőhellyel kezdte meg működését. Az épület a Római Városrész szívében, a Petőfi Általános Iskola mögött átmenő forgalomtól elzárt területen helyezkedik el.

2009-ig minden csoportszoba és a tornaszoba új nyílászárókat kapott, illetve az egész épület akadálymentesítése is megtörtént. A Dunaújvárosi Óvoda székhelyeként a vezetői és gazdasági irodák itt találhatók.

Tárgyi feltételeink: A csoportszobákat a gyerekek méretének megfelelő bútorokkal, mozgásigényüket figyelembe véve rendeztük be. Tornaszobánk 70m2-es, rendkívül jól felszerelt mozgásfejlesztő eszközökkel (pályázat útján), az óvodai ünnepek, programok helyszíne. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a zenei nevelésre, kiemelkedően nagy hangszerkészlettel rendelkezünk: ORFF, magyar népi hangszerek, valamint külföldi egzotikus ritmushangszerek. Óvodánkhoz két parkosított nagy udvar tartozik, melyek sokféle mozgáslehetőséget biztosítanak gyermekeink számára.

Pedagógusaink magas szakmai képzettséggel (pl.: fejlesztő pedagógus, drámapedagógus, tehetséggondozás pedagógiája, játszóházi foglalkozásvezető, népi játék- és kismesterség szakoktató, közoktatás-vezető, középfokú angol nyelvismeret, speciális ének-zene, mentálhigiénikus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, tanügyigazgatási szakértő, mesterpedagógus szaktanácsadó stb.), osztott („tiszta”), csoportokban végzik munkájukat. Folyamatos szakmai önfejlesztés jellemzi nevelőtestületünket, melyben nagy szerepe van a Kézműves- és a Szakmai fejlődés támogatása munkaközösségeinknek.

Jelenleg 2 kiscsoport, 2 középső csoport és 3 nagycsoport működik a 175 férőhelyen.

Felfogásunk humanisztikus – motivációs beállítottságú. Az eredményes nevelőmunka feltételének a gyermekek megismerését tartjuk.

Célunk: Olyan serkentő, bizalomra épülő légkör megteremtése, mely az óvodás korú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, szabad fejlődését biztosítja. Fejlesztő-nevelő munkánkban reális eredményekre törekszünk. Hisszük - és a tapasztalataink is ezt bizonyítják-, hogy a tartalmas elfoglaltságok olyan szintre juttatják gyermekeinket, hogy beilleszkedésük zökkenőmentesen történik az iskolai életbe.

Nagy gondot fordítunk a gyermek és környezete kapcsolatára, a mozgásfejlesztésre, a kommunikációra, a zenei nevelésre, valamint az egészségtudatos magatartás megalapozására. Egyénileg foglalkozunk a részképesség lemaradással küzdő gyermekekkel, és helyben részesülnek logopédiai, valamint dyslexia prevenciós fejlesztésben is az arra rászorulók.

A referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése programba két „jó gyakorlattal bekapcsolódtunk, és előminősített referencia intézményi címet kaptunk.

Mit kínálunk felnőtteknek: Kézműves Munkaközösség, amely havonta ad lehetőséget a népi kismesterségek megismerésére.

Mit kínálunk gyermekeknek:

  • 1994. óta működik az „Egészséged Testben, Lélekben” című személyiségfejlesztő drog – alkohol megelőző programunk.
  • Intenzív tanfolyamon úszóedzők foglalkoznak gyermekeinkkel nevelési időn belül, a testnevelés foglalkozások keretében
  • Heti egy alkalommal modern táncoktatás és néptánc oktatás folyik nevelési időn kívül
  • Évente a Szülői Szervezettel jótékonysági karácsonyi programot szervezünk

Miért szeretnek ide járni a gyerekek?  Azért, mert: Óvodánk hagyományait, szokásait és ünnepeit úgy tekintjük, mint közös élmény- és örömforrást, melyek erős és mély érzelmi bázist nyújtanak gyermekeinknek. Minden ünnepünk nyitott a szülők számára, mert fontos, hogy megismerjék munkánkat. Sokat kirándulunk, játszunk, mesélünk, énekelünk, mozgunk, rajzolunk, festünk, barkácsolunk, vagyis tapasztalatokat gyűjtenek gyermekeink. Rendezvényeinken hagyomány az óvónők élőszínháza, nagycsoportosaink ORFF zenekarának szereplése.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

 

„KŐRIS-OVI” Alapítvány