2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2-4

Tel.: 25/413-634

Tagintézmény-igazgató: Neszvecskó Zorica

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 168 fő

Csoportok száma: 7

„Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége: Sok kicsi sokra megy” Alapítvány

2400 Dunaújváros, Gábor Á. u. 4.

Adószámunk: 18489626-1-07

 

 

                                                                                APRÓK HÁZA TAGÓVODA

 

Az Aprók Háza Tagóvoda két különálló épületben működik, mindkettőt 1959-ben építették, és vették birtokukba a gyerekek.

A két épület összevonására 2001-ben került sor, és azóta, Aprók Háza néven üzemel óvodánk. Majd 2017 szeptemberében összeolvadtunk a Szivárvány Tagóvodával, akik 2011-ben előminősített REFERENCIA intézményi címet nyertek el, két „Jó gyakorlatot” kidolgozásával.

Jelenleg 7 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működünk. Az épületek emeletesek, mindegyik rendelkezik külön, jól felszerelt tornaszobával, valamint van egy foglalkoztatónk, melyet több célra is felhasználhatunk (pl.: rendezvények, kiscsoportos fejlesztések, előadások, kiállítások, stb.) Udvarunk tágas, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A nagy játszóterület mellett a környezeti nevelésre alkalmas különleges területeket hoztunk létre pl.: sziklakert, gyógynövény sziget, komposztáló. A környezet megfigyelésén megszerettetésén keresztül megismertetetjük velük a környezetvédelem fontosságát.

Nevelési programunk, a „MI PROGRAMUNK”, tevékenységközpontú. A gyermekekkel való egyéni bánásmód és személyiségfejlesztés játékban, játékkal történik, különböző életkorú gyermekek együttélésével. Tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás szép környezetben!

Tiszteletben tartjuk jogát a játékhoz, melynek lehetőségeivel korlátlanul élhet. A mozgásos tevékenységek változatos formáival biztosítjuk a harmonikus testi fejlődését.

Az óvodai tevékenységek során megerősített képességekkel, a tudásvágy felkeltésével tesszük alkalmassá őt az iskolai élet megkezdésére. Ebben nagy segítség, hogy nevelőtestületünk szakmailag nem csak jól felkészült, hanem speciálisan képzett szakemberekből áll. /gyógy testnevelők, fejlesztő pedagógusok, mentálhigiénés asszisztensek/.

Speciális programunk: Az OVI – ZSARU

Városunkban országos szinten is az elsők között induló játékos, figyelemfelkeltő, érdekes kommunikációra törekvő, programsorozat, amelyben a rendőrség munkájával ismerkedhetnek meg a gyerekek. A program célja: Az óvodáskorú, elsősorban nagycsoportos gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése.

Jó gyakorlataink/Innovációink:

  • KÖRLÁNC - kiemelt eleme a környezeti nevelés, azon belül is a környezettudatos szemlélet kialakítása.  Környezeti nevelésünk egy tudatformáló, tapasztalatokat és ismereteket gyűjtő, a gyermek közvetlen környezetéhez kapcsolódó pozitív viszonyát alakító, pozitív szokásokon keresztül környezetorientált magatartást alakító tevékenység, melyhez a projekt pedagógia eszközeit használjuk.

Az óvodai udvar arborétumszerűvé alakításával szeretnénk elérni, hogy a városi gyerekeknek is legyen alkalma a föld, a természet, a vele való munka, mint érték felfedezésére, a holisztikus szemlélet erősítésére.

Célunk: a KÖRLÁNC-, MADÁRBARÁT- és ZÖLD ÓVODA programját (volt Szivárvány Tagóvoda), szellemét beilleszteni és folytatni az Aprók Háza Tagóvodában. Továbbra is működik,  „Zöld Világunk” szakmai munkaközössége, amely segít a célok elérésében.

  • ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIA - Az állat asszisztált terápia az óvodában használt módszerek bármelyikéhez kapcsolható. A gyermekekhez közel hozzuk az állatokat (kutya, ló), így fejlődik az állatszeretetük, én képük, alkalmazkodó képességük, önbecslésük. A lóval való kapcsolatuk ezen kívül fejleszti az egyensúlyérzéküket, bátorságukat, jobb- és baloldal erősítését, irányok meghatározását.

Célunk: Viselkedésminták utánzása, gyakorlása, a tudatos beépítés segítségével, a lovardai lehetőségek felhasználásával. Esélyteremtés, hátránycsökkentés az állatok pozitív hatásával. Tanulási képességek mozgással történő megsegítés felhasználásával. Magatartászavarok csökkentése.

 

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Szivárvány Óvodai Alapítvány