gototopgototop
Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvoda

Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája

Az Aprók Háza Tagóvoda két különálló épületben működik, mindkettőt 1959-ben építették, és vették birtokukba a gyerekek.

Jelenleg 4 vegyes életkorú gyermekcsoportokkal működünk. Az épületek emeletesek, mindegyik rendelkezik külön, jól felszerelt tornaszobával, valamint van egy foglalkoztatónk, melyet több célra is felhasználhatunk (pl.: rendezvények, kiscsoportos fejlesztések, előadások, kiállítások, stb.) Udvarunk tágas, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A nagy játszóterület mellett a környezeti nevelésre alkalmas különleges területeket hoztunk létre pl.: sziklakert, gyógynövény sziget, komposztáló.

Nevelőtestületünk helyi nevelési programja a „MI PROGRAMUNK”, tevékenységközpontú. A gyermekekkel való egyéni bánásmód és személyiségfejlesztés játékban, játékkal történik, különböző életkorú gyermekek együttélésével.

Tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás szép környezetben!

Ezekkel jellemezhető nálunk az Aprók Háza Óvodában az élet, amelyet kínálunk és biztosítunk a gyermekeknek.

Tiszteletben tartjuk jogát a játékhoz, melynek lehetőségeivel korlátlanul élhet.

Törekszünk arra, hogy a művészetek iránt kiépüljön érzelmi kötődésük.

A mozgásos tevékenységek változatos formáival biztosítjuk a harmonikus testi fejlődését.

A környezet megfigyelésén megszerettetésén keresztül megismertetetjük velük a környezetvédelem fontosságát.

Az óvodai tevékenységek során megerősített képességekkel, a tudásvágy felkeltésével tesszük alkalmassá őt az iskolai élet megkezdésére. Ebben nagy segítség, hogy nevelőtestületünk szakmailag nem csak jól felkészült, hanem speciálisan képzett /gyógy testnevelők, fejlesztő pedagógusok, mentálhigiénés asszisztensek/.

Speciális programjaink:

A vízhez szoktató program: része a mozgásfejlesztési feladatainknak.

Jól szolgálja a gyermekek koordinációs tevékenységét, az izmok erősítését, fejleszti az egyensúlyérzéket, a térérzékelést, az oldaliságot.

Bátran mondhatjuk, az óvodai alapprogram megvalósításának egyik hatékony módszere a vízhez szoktatás.

Az OVI – ZSARU: városunkban jelenleg egyedülálló, de országos szinten is az elsők között induló játékos, figyelemfelkeltő, érdekes kommunikációra törekvő, programsorozat, amelyben a rendőrség munkájával ismerkedhetnek meg a gyerekek. A program célja: Az óvodáskorú, elsősorban nagycsoportos gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése.

A környezettel való ismerkedés: A gyermek, az őt körülvevő szűkebb és tágabb környezetről olyan természeti és matematikai jellegű tapasztalatokat szerezzen, melyek az életkorának megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Segíteni kell a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását.

Rendszeres résztvevői vagyunk Dunaújváros Önkormányzata által kiírt, „Virágos Dunaújvárosért” pályázatnak, hűséges pályázóként vehettünk át emléklapot nem régiben.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

„Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége: Sok kicsi sokra megy” Alapítvány