2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2-4

Tel./Fax.: 25/413-634

Tel.: 25/410-728

Tagóvoda-vezető: Brodmann-né Csiky Edit

Férőhelyek száma: 168 fő

Csoportok száma: 7

„Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egysége: Sok kicsi sokra megy” Alapítvány

2400 Dunaújváros, Gábor Á. u. 4.

Adószámunk: 18489626-1-07

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája

 

Az Aprók Háza Tagóvoda két különálló épületben működik, mindkettőt 1959-ben építették, és vették birtokukba a gyerekek.

A két épület összevonására 2001-ben került sor, és azóta, Aprók Háza néven üzemel óvodánk, majd 2017 szeptemberében összeolvadtunk a Szivárvány Tagóvodával, akik 2011-ben előminősített REFERENCIA intézményi címet nyert el a Szivárvány Tagóvoda, és két „Jó gyakorlatot” dolgoztak ki.

Jelenleg 6 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működünk. Az épületek emeletesek, mindegyik rendelkezik külön, jól felszerelt tornaszobával, valamint van egy foglalkoztatónk, melyet több célra is felhasználhatunk (pl.: rendezvények, kiscsoportos fejlesztések, előadások, kiállítások, stb.) Udvarunk tágas, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A nagy játszóterület mellett a környezeti nevelésre alkalmas különleges területeket hoztunk létre pl.: sziklakert, gyógynövény sziget, komposztáló.

Nevelőtestületünk helyi nevelési programja a „MI PROGRAMUNK”, tevékenységközpontú. A gyermekekkel való egyéni bánásmód és személyiségfejlesztés játékban, játékkal történik, különböző életkorú gyermekek együttélésével.

Tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás szép környezetben!

Ezekkel jellemezhető nálunk az Aprók Háza Óvodában az élet, amelyet kínálunk és biztosítunk a gyermekeknek.

Tiszteletben tartjuk jogát a játékhoz, melynek lehetőségeivel korlátlanul élhet.

A mozgásos tevékenységek változatos formáival biztosítjuk a harmonikus testi fejlődését.

A környezet megfigyelésén megszerettetésén keresztül megismertetetjük velük a környezetvédelem fontosságát.

Az óvodai tevékenységek során megerősített képességekkel, a tudásvágy felkeltésével tesszük alkalmassá őt az iskolai élet megkezdésére. Ebben nagy segítség, hogy nevelőtestületünk szakmailag nem csak jól felkészült, hanem speciálisan képzett /gyógy testnevelők, fejlesztő pedagógusok, mentálhigiénés asszisztensek/.

Speciális programjaink:

Az OVI – ZSARU:Városunkban jelenleg egyedülálló, de országos szinten is az elsők között induló játékos, figyelemfelkeltő, érdekes kommunikációra törekvő, programsorozat, amelyben a rendőrség munkájával ismerkedhetnek meg a gyerekek. A program célja: Az óvodáskorú, elsősorban nagycsoportos gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése.

Világunk című nevelési programunk egyik különösen kiemelt eleme a környezeti nevelés, azon belül is a környezettudatos szemlélet kialakítása.  Környezeti nevelésünk egy tudatformáló, tapasztalatokat és ismereteket gyűjtő, a gyermek közvetlen környezetéhez kapcsolódó pozitív viszonyát alakító, pozitív szokásokon keresztül környezetorientált magatartást alakító tevékenység, melyhez a projekt pedagógia eszközeit használjuk.

Célunk: a KÖRLÁNC-, MADÁRBARÁT- és ZÖLD ÓVODA programját, szellemét beilleszteni és folytatni az Aprók Háza Tagóvodában. Továbbra is működik a Zöld Világunk szakmai munkaközössége, amely segít a cél elérésében.

Az óvodai udvar arborétumszerűvé alakításával szeretnénk elérni, hogy a városi gyerekeknek is legyen alkalma a föld, a természet, a vele való munka, mint érték felfedezésére, a holisztikus szemlélet erősítésére.

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Szivárvány Óvodai Alapítvány