2400 Dunaújváros, Lilla köz. 1.

Tel.: 25/ 412-017

 

Tagóvoda-vezető: Baloghné Orosházi Lilian

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 100 fő

Csoportok száma: 4

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

                                                                                      MARGARÉTA TAGÓVODA

 

Óvodánk a város központjában, a Dózsa II. városrészben helyezkedik le. A két pavilonból álló intézmény homlokzati részről emeletes, udvari részről földszintes épület, amelyet belső folyosó köt össze. 2015-ben hőszigetelték és az összes nyílászárót kicserélték. 2019-ben, egy csoportban légkondicionáló berendezést szereltek fel.

Különböző társadalmi helyzetű szülők gyermekei járnak hozzánk. Többségében a környező panelházakban élnek.

Óvodapedagógusaink számos szakirányú, illetve felsőfokú képzésen vettek, vesznek részt. (Fejlesztőpedagógus, diplomamegújító képzés, gyermektánc oktató, mentálhigiénés szakember)

A gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára, a mozgásra, a játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai feladatokat.

Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett dajka nénik (5 fő), és pedagógiai asszisztens segítik a mindennapokban. A gyermekek fejlesztését logopédus, mozgásfejlesztő szakember, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, segíti.

125 férőhelyes óvodánkban 5 vegyes életkorú csoport működik.

Szimpátiát vált ki a szülők körében óvodánk nyitottsága, ünnepeink, programjaink jó hangulata, (Margaréta Nap, Márton napi lámpás vonulás, Mikulás, Karácsony, Farsang, Költészet napja, Madarak fák napja, Anyák napja, Gyermekhét, stb.), a kiemelt helyen szereplő mozgásfejlesztés, és a szülői igényeknek is megfelelő kiegészítő szolgáltatások (ismerkedés az angol nyelvvel, hittan, foci, birkózás). Óvodánk részt vesz a SportManó programban.

Természetes anyagokból készült bútorokkal és gazdagon felszerelt játékeszközökkel, térelválasztókkal játékkuckókká alakítható, barátságos, galériás csoportszobáink nyugodt légkört biztosítanak az elmélyült játékhoz.

A tornaterem tágas és mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt.

Az udvar közel 2000 m2, sok lehetőséget rejt az udvari játékhoz, számos eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Rendszeresen szervezünk ide programot (pl. bábszínház, Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők).

Erősségeink:

  • A mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai feladatokat. Az új ismeretek feldolgozását sok tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, gyűjtőmunkával végezzük - mindezt a család-óvoda kapcsolat erősítés céljából - a szülőkkel közösen. Minden csoportban van internet, amit az ismeretek további bővítésére használunk.
  • Egyéni képességfejlesztés, öntevékeny részvétellel, tapasztalatokra építve.
  • Mozgásfejlesztés sokféle tevékenykedtetéssel a tornateremben, illetve az egyre jobban felszerelt udvaron. A tornatermet nemcsak szervezett tevékenységre használjuk, hanem lehetőségünk van a hét minden napján a heti rendben meghatározott kötelező mozgásfejlesztésen túl szabadidős tevékenységre is. Sportpályánkon heti rendszerességgel mozgásfejlesztést végzünk minden korosztály bevonásával, életkornak megfelelő nehézségű feladatokkal.

Minden lehetőséget kihasználunk az udvaron is a mozgásfejlesztésre kötetlen, és szervezett formában egyaránt. A család és óvoda kapcsolatának erősítése céljából udvarunkon számos közös rendezvényt tartunk. (Pl. Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők).

  • A délelőtti órákban angol nyelvvel is ismerkedhetnek a gyermekek.
  • Részt veszünk a városi rendezvényeken. Kihasználjuk a környezetünk adta lehetőségeket kirándulásokra, sétákra, minden évszakban.

Jó gyakorlatunk/Innovációnk

 

  • SportManó - A SportManó eszközök kihasználásával, az 5 fő sportág megszerettetése, megismertetése, és az ezekben rejlő fejlesztési lehetőségek komplex kihasználása. Heti rendszerességgel a szabadban és a tornateremben folytatott tervezett, szervezett játékos tevékenység az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A Sportmanó játékgyűjteménye tartalmazza az adott sportág megszerettetésének folyamatát. A nevelési év végén, gyermek hét egyik programjaként, közös sportvetélkedő keretében megmutathatják az elsajátított ismereteket.

 

 Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: „KŐRIS-OVI” Alapítvány