2400 Dunaújváros, Lilla köz. 1.

Tel.: 25/ 412-017

 

Tagintézmény-igazgató: Baloghné Orosházi Lilian

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 75 fő

Csoportok száma: 3

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

MARGARÉTA TAGÓVODA

Bemutatkozás

Óvodánk a város központjában, a Dózsa II. városrészben helyezkedik le. A két pavilonból álló intézmény homlokzati részről emeletes, udvari részről földszintes épület, amelyet belső folyosó köt össze. 2015-ben hőszigetelték és az összes nyílászárót kicserélték. Két csoportunk kapott légkondicionáló berendezést. Az épület karbantartása folyamatosan történik.
75 férőhelyes óvodánkban 3 vegyes életkorú csoport működik.
Természetes anyagokból készült bútorokkal és gazdagon felszerelt játékeszközökkel, térelválasztókkal játékkuckókká alakítható. Barátságos, galériás csoportszobáink nyugodt légkört biztosítanak az elmélyült játékhoz.
A tornaterem tágas és mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt.
Az udvar közel 2000 m2, sok lehetőséget rejt a szabadtéri játékhoz, számos eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Rendszeresen szervezünk ide programot (pl. bábszínház, Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők, családi programok).
Lakótelepi óvoda lévén sokszínű, nagyon különböző élethelyzetű szülői közösségünk és így gyermekeink is.
Szimpátiát vált ki a szülők körében óvodánk nyitottsága, ünnepeink, programjaink jó hangulata, (Margaréta Nap, Márton napi lámpás vonulás, Mikulás, Karácsony, Farsang, Költészet napja, Madarak fák napja, Anyák napja, Gyermekhét, stb.), a kiemelt helyen szereplő mozgásfejlesztés, és a szülői igényeknek is megfelelő kiegészítő szolgáltatások (hittan, foci, gyermek jóga, Ovi Rocky tánc oktatás). Óvodánk részt vesz a SportManó programban.
Óvodapedagógusaink számos szakirányú, illetve felsőfokú képzésen vettek, vesznek részt. (Fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember)
Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett dajka nénik, és pedagógiai asszisztens segítik a mindennapokban. A gyermekek fejlesztését logopédus, mozgásfejlesztő szakember, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, segíti.
A gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára, a mozgásra, a játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai feladatokat.

Erősségeink:

A mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai feladatokat. Az új ismeretek feldolgozását tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, gyűjtőmunkával végezzük - mindezt a család-óvoda kapcsolat erősítés céljából - a szülőkkel közösen. Minden csoportban van internet, televízió, amit az ismeretek további bővítésére használunk.
Egyéni képességfejlesztés, a nap minden percében zajlik, önkéntes és irányított módon, a szerzett tapasztalatokra építve.
Mozgásfejlesztés sokféle tevékenykedtetéssel a tornateremben, illetve az egyre jobban felszerelt udvaron történik. A tornatermet nemcsak szervezett tevékenységre használjuk, hanem lehetőségünk van a hét minden napján a heti rendben meghatározott kötelező mozgásfejlesztésen túl szabadidős tevékenységre, családi programokra is. Sportpályánkon heti rendszerességgel mozgásfejlesztést végzünk minden korosztály bevonásával, életkornak megfelelő szintű feladatokkal.
Minden lehetőséget kihasználunk.
Játék – az óvodáskorú gyermekek elsődleges és alapvető tevékenysége, így minden egyes nevelési, tanulási, fejlesztési mozzanatot erre építünk.
Részt veszünk városi rendezvényeken. Kihasználjuk a környezetünk adta lehetőségeket kirándulásokra, sétákra, minden évszakban.

Jó gyakorlatunk/Innovációnk

SportManó - A SportManó eszközök kihasználásával, az 5 fő sportág (foci, kézilabda, kosárlabda, tenisz, floorball) megszerettetése, megismertetése, és az ezekben rejlő fejlesztési lehetőségek komplex kihasználása. Heti rendszerességgel a szabadban és a tornateremben folytatott tervezett, szervezett játékos tevékenység az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A SportManó program játékgyűjteménye tartalmazza az adott sportág megszerettetésének folyamatát. A nevelési év végén, a gyermek hét egyik programjaként, közös sportvetélkedő keretében megmutathatják az elsajátított ismereteket gyermekeink.

 Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: „KŐRIS-OVI” Alapítvány