2400 Dunaújváros, Lilla köz. 1.

Tel./Fax: 25/ 412-017

 

Tagóvoda-vezető: Szirmainé Gubicza Margit

Férőhelyek száma: 125 fő

Csoportok száma: 5

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája

 

Óvodánk a város központjában, a Dózsa II. városrészben helyezkedik le. A két pavilonból álló intézmény homlokzati részről emeletes, udvari részről földszintes épület, amelyet belső folyosó köt össze. 2015-ben hőszigetelték és az összes nyílászárót kicserélték.

Különböző társadalmi helyzetű szülők gyermekei járnak hozzánk. Többségében a környező panelházakban élnek.

Óvodapedagógusaink számos szakirányú, illetve felsőfokú képzésen vettek, vesznek részt. (Fejlesztőpedagógus, diplomamegújító képzés, gyermektánc oktató, mentálhigiénés szakember)

A gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára, a mozgásra, a játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai feladatokat.

Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett dajka nénik (5 fő) , és egy pedagógiai asszisztens segítik a mindennapokban. A gyermekek fejlesztését logopédus, mozgásfejlesztő szakember, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyermektánc oktató segíti.

 

125 férőhelyes óvodánkban 5 vegyes életkorú csoport működik.

 

Szimpátiát vált ki a szülők körében óvodánk nyitottsága, ünnepeink, programjaink jó hangulata, (Mozgovi, Margaréta Nap, Márton napi lámpás vonulás, Adventi játszóház, Mikulás, Karácsony, Farsang, Óvodás találkozó, Költészet napja, Madarak fák napja, Anyák napja, Gyermekhét, stb.), a kiemelt helyen szereplő mozgásfejlesztés, és a szülői igényeknek is megfelelő kiegészítő szolgáltatások (néptánc, angol nyelv, hittan, foci). Óvodánk játék munkaközössége a város gyermekeinek szervezi a „MOZGOVI” programot.(játékos-mozgásos rendezvény)

 

Természetes anyagokból készült bútorokkal és gazdagon felszerelt játékeszközökkel, térelválasztókkal játékkuckókká alakítható, barátságos, galériás csoportszobáink nyugodt légkört biztosítanak az elmélyült játékhoz.

A tornaterem tágas és mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt.

Az udvar közel 2000 m2 , sok lehetőséget rejt az udvari játékhoz, számos eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Rendszeresen szervezünk ide programot (pl. bábszínház, Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők).

Erősségeink:

-            A mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai feladatokat. Az új ismeretek feldolgozását sok tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, gyűjtőmunkával végezzük - mindezt a család-óvoda kapcsolat erősítés céljából - a szülőkkel közösen.

-            Egyéni képességfejlesztés, öntevékeny részvétellel, tapasztalatokra építve.

-            Mozgásfejlesztés sokféle tevékenykedtetéssel a tornateremben, illetve az egyre jobban felszerelt udvaron. A tornatermet nemcsak szervezett tevékenységre használjuk, hanem lehetőségünk van a hét minden napján a heti rendben meghatározott kötelező mozgásfejlesztésen túl szabadidős tevékenységre is.

-            Minden lehetőséget kihasználunk az udvaron is a mozgásfejlesztésre kötetlen, és szervezett formában egyaránt. A család és óvoda kapcsolatának erősítése céljából udvarunkon számos közös rendezvényt tartunk. (Pl. Margaréta nap, játszóház, sportvetélkedők).

-            A mozgás fejlesztés speciális formája a népi játékokkal és a néptánc elemeivel történő fejlesztés, melyet szakképzett gyermektánc oktató óvodapedagógus tart a heti rendbe beépítve. A jóga gyakorlatok végzésével a testi, lelki harmónia átélésére adunk lehetőséget.

-          A délelőtti órákban angol nyelvvel is ismerkedhetnek a gyermekek.

-          Részt veszünk a városi rendezvényeken. Kihasználjuk a környezetünk adta lehetőségeket kirándulásokra.

 

Pedagógiai programunkat és nevelőmunkánkat segítő alapítvány:

 

„KŐRIS-OVI” Alapítvány