A Dunaújvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza
az intézményben dolgozók munkarendjét, vezetőség benntartózkodásának rendjét

 

Az intézmény munkarendje
Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása

A nyári időszakban az intézményvezető vagy helyettesei /humán,/szakmai/gazdasági, közül az intézményben tartózkodik egyikük.

Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00 óra között.

Egyebekben  munkájukat az óvoda szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el.

 

Az intézmény igazgatója humánigazgatója, szakmai igazgatója, vagy tagintézmény-vezetője közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia az óvodai csoportok nyitvatartási ideje alatt, vagy a gyermekek számára szervezett óvodai szintű rendezvény esetén.

Az intézményigazgató vagy humán/szakmai igazgatók közül az intézményben tartózkodik legalább egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.30 óra között. Egyebekben munkájukat az óvoda szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.

Az óvoda tagintézményeiben a csoportok nyitvatartási ideje alatt a tagintézmény-vezető, vagy megbízott intézkedési joggal rendelkező kollega tartózkodik a tagintézményben.

 

Tagóvoda neve

Tagóvoda-vezető

Tagóvoda-vezető

hiányzása esetén a feladatait ellátó személy

Aprók Háza Tagóvoda

Brodmann-né Csiky Edit

Kakas Tiborné

Aranyalma Tagóvoda

Sziklai Istvánné

Soós-Kóti Ilona

Bóbita Tagóvoda

Szabó Tünde

Kántorné Péterffy Judit

Csillagvirág Tagóvoda

Juhászné Nagy Marianna

Halász Ágnes

Duna-parti Tagóvoda

Abaffy Lászlóné

Vargáné Kovacsik Marianna

Katica Tagóvoda

Kis Erzsébet

Pásztor Zsuzsanna

Kincskereső Tagóvoda

Markóné Kiss Andrea

Kiss Judit

Margaréta Tagóvoda

Szirmainé Gubicza Margit

Baloghné Orosházi Lilián
     

Napsugár Tagóvoda

Ács Attiláné

Szabó Tünde

Római Városrészi Tagóvoda

Baranyai Beáta

Pappné Sánta Magdolna

Százszorszép Tagóvoda

Munkácsiné Markovics Éva

Ambrusné Király Márta
     

Eszterlánc Tagóvoda

Chrenóczy-Nagy Attiláné Takács A. Beáta

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat, heti váltásban. A heti munkaidőkeret első napja mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja.

A pedagógusok napi munkaidejüket – a munkarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem előtt tartásával határozzák meg. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait a munkarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.