TISZTELETTEL BÚCSÚZUNK A SZAKMA NAGYJAITÓL

                                                                                                             

                                                                                     Lipták Lajosné                            Erdélyi Sándorné
                                                                       (született Bodor Anna Magdolna)        (született Szabadi Margit Anna)
                                                                                      1935-2021                                         1937-2022

Végtelen tisztelettel és mély szomorúsággal búcsúzunk az óvodapedagógusi hivatás két nagy képviselőjétől, kiknek szakmai elhivatottsága, értékközvetítése példaértékű mindannyiunk számára!

 

Lipták Lajosné Anci óvó néni

1954-ben szerzett óvónői oklevelet Hódmezővásárhelyen az Állami Óvónőképzőben.

1960-ban költözött férjével az akkor még Sztálinvárosba, és az óvárosi óvodában lett vezető óvónő. 1964-től a technikum városrészi 8-as számú óvoda vezetésével bízták meg, ahol 1980-ig kiváló vezetőként tevékenykedett. 1990-ig, nyugdíjazásáig városunk óvodai szakfelügyelője volt a Dunaújvárosi Városi Tanács VB. megbízásából.

Szakmáját kiválóan ismerő, szerető, a gyermekekért mindenre kész emberként dolgozott.

Óvodapedagógusok generációi számára mutatott példát szakma-, gyermek-, és munkaszeretetből.

Vezetőként és szakfelügyelőként is kiemelten foglalkozott az anyanyelvi nevelés területével, valamint a helyi néphagyományok ápolásával, a dunapentelei népszokások megismertetésével.

Tudása, tapasztalata, állandó megújulási képessége évtizedeken keresztül hozzájárult a Dunaújvárosban folyó óvodai nevelés magas szintre emeléséhez, az óvodapedagógusi hivatás társadalmi megbecsüléséhez, az óvodapedagógusok presztizsének emeléséhez. Tevékenysége során sokat tett az óvodapedagógia elméletének és gyakorlatának fejlesztéséért. Jelentős szerepe volt a folyamatos módszertani megújulásban.

Egyenes, határozott jellem volt, megalkudni sosem tudott. Emberi és szakmai igényesség jellemezte. Munkába vetett hite, elkötelezettsége, a gyermekek, szülők, kollégák tisztelete minden óvodai dolgozónak irányt mutatott. Lelkiismeretessége, szakmai és módszertani tudása, biztonságot sugárzó személyisége, pozitív életszemlélete, lelkesedése erőt adott a mindennapokhoz.

Városunk egész óvodai közössége elismerte és szerette. Nagy tisztelet övezte a szülők, és a fenntartó munkatársai körében is.

Munkásságáért a következő országos kitűntetésekben részesítették:

  • AZ OKTATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 1972.
  • KIVÁLÓ ÓVÓNŐ 1977.
  • KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 1988.

Városunkban

  • PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMMEL jutalmazták 1990-ben.

Férjét és két fiát rajongásig szerette, példamutató családi életet éltek.

 

Erdélyi Sándorné Gréti néni

Óvónői oklevelét 1955-ben szerezte meg. Ezt követően szakmaiságával, több évtizedes óvodavezetői tevékenységével meghatározó egyénisége volt Dunaújvárosban az óvodai nevelésnek.

Szakmai tudására kollegái biztonsággal támaszkodhattak. Pontos, precíz, következetes, magas színvonalú munkáját lelkiismeretesen végezte.

Mindig a minőségi munkára törekedett, minden újra nyitott volt. Pedagógiai munkásságát a gyermekek érdekeinek képviselete, az empatikus, tartalmas emberi kapcsolatok jellemezték.

Mindenki, aki ismerte tisztelte és szerette gyermekszeretetéért, emberségéért.

Tartalom és a forma harmóniájára törekedett, megjelenése kiegyensúlyozottságot sugárzott.

Támogatta a pályakezdőket, mintát mutatott a fiatal óvónők számára gyermek-centrikus gondolkodásával, érték-közvetítésével. Nevelőtestülete szakmai fejlődését tudatosan segítette. Sok jó szakembert indított el a pályán! Irányítása, vezetése alatt a római városrészi 17.sz. Napköziotthonos Óvoda pedagógiai munkája igen elismert lett, megalapozta az óvoda szakmai hírnevét városunkban!
Személyes tragédiáját méltósággal viselte, a súlyos kihívások hatására is minden helyzetben megállta a helyét. 

Nagyon szeretett gyermekek között lenni, részt venni a mindennapok óvodai gyakorlatában.

Nyugdíjba vonulását követően is aktív maradt.

 

Tisztelettel és hálával emlékezünk! Köszönjük az utat, amit mutattak nekünk!

                        DUNAÚJVÁROSI ÓVODA JELENLEGI ÉS EGYKORI DOLGOZÓI

 

Keve Mártonné

KÉSZ A LELTÁR

(A hivatás himnusza)

Hagyatékom csupán szavak.

Szókincsemből ők a javak.

Bátorságért legyél harcos,

Isten rajzolta meg arcod.

A hűségért olvadj eggyé

úgy szeress, hogy mindörökké.

Bármennyi is a gyalázat,

benned legyen az alázat.

Borzalmaktól el ne borzadj,

irgalmad szívedben hordjad.

Bűntől lelked könnyen megég,

pajzsod legyen a tisztesség.

Isten – haza – szent a család:

e hármasban ne légy csalárd.

Szeretetbe tégy figyelmet,

törvényekben tarts fegyelmet.

Tudd, hogy mindent fentről kaptál,

hogyha kaptál, mennyit adtál.

Ne bonyolítsd létezésed,

legyen egyszerű az élet.

Tálentumod, amit hoztál,

kamatostól felhasználtál.

Lelked legyen mindig tiszta,

a mennybe fehéren vidd vissza.

Munka nem nyűg, legyen öröm.

Hála érte és köszönöm.

Tanulj élni, tapasztalni,

s nem kell sokat vigasztalni.

Veszteségek hogyha érnek,

add át őket majd a fénynek.

Dunaújváros, 2022.01.05.