Az Oktatási Hivatal 2018. május 16- án, egyenként 400.000 Ft értékű fejlesztő játékcsomaggal ismerte el 3 tagóvodánk szakmai munkáját!

A BÓBITA, NAPSUGÁR, RÓMAI VÁROSRÉSZI Tagóvodák pedagógusai megyei bemutatók keretében,

nagy sikerrel mutatták be "jó gyakorlataikat" 2017. őszén, az EFOP-3.1.1

Kisgyermekkori nevelés támogatása című projekt keretén belül.

Az ajándékcsomag képességfejlesztő, mozgásfejlesztő, értelmi, zenei nevelést, esztétikai nevelést fejlesztő eszközöket tartalmaz.

Gratulálunk! Köszönjük kollégáink kimagasló, értékteremtő munkáját!