gototopgototop
Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az elmúlt időszakra visszatekintve rendkívül gyors és erőteljes változáson ment keresztül intézményünk, mely 2004. 07. 01-i hatállyal jött létre a város óvodáinak összevonásával.

A Dunaújvárosi Óvoda, 13 tagóvodával, 58 gyermekcsoporttal, 1415 férőhelyen működik.

2013.04.01-től az óvodai élet szerves részét képező főzőkonyháink kiszervezése történt. A gyermekétkeztetés feladatát külső szolgáltató látja el.

Az intézmény tagóvodáinak elhelyezkedése, a városrészek tagoltságához igazodik. A tagóvodák különbözősége megmutatkozik épületi struktúrájukban, alkalmazotti és gyermeklétszámaikban.

Az intézmény nevelési tevékenységének sajátossága, hogy valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján.

Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelel. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik

Az óvodapedagógusi álláshelyek számának meghatározása a tagóvodák nyitva tartásához, a gyermek csoportok számához, a kötelező óraszámhoz igazodik és biztosítja a teljes nyitva tartási időben az óvodapedagógusok jelenlétét napi legalább két óra átfedési idővel.

Az oktatás stratégiája lett az egész életen át tartó tanulás, ami nemcsak óvodásaink jövőjét érintő feladat, hanem az óvodai dolgozóké is. A pedagógusaink magasan kvalifikált szakemberek, technikai dolgozóink képzettek.  Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, többsége szakképzett.

Az óvónői kompetenciák közül kiemelkedik a saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

A Dunaújvárosi Óvoda létrejöttekor a már meglévő és működő munkaközösségek szakmai szerepe és hatékonysága megnövekedett.

Fontos feladatuk lett a szakmai munka színvonalának megtartásában és az intézmény szervezeti kultúrájának alakításában, folyamatos fejlesztésében. a munkaközösségek az óvoda pedagógusok szakmai műhelyei, segítséget nyújtanak a tagoknak munkájukban.

2014. nevelési évtől bevezetésre került a pedagógus életpálya modell.

A Dunaújvárosi Óvoda célja, szakszerű, hatékony és gazdaságos intézmény működtetése, amelyben az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, harmonikus személyiségfejlődése biztosított. Az egységes pedagógiai szemlélet, összehangolt szakmai szellemiség kialakítása- szervezeti kultúra fejlesztése.

Több sikeres pályázatban és szakmai programban vettünk részt.

2008-ban a HEFOP 3.1.3. pályázat keretében a Kompetencia alapú nevelési program bevezetésre került intézményünkben.

A Dunaújvárosi Óvoda előminősített referencia intézmény címet szerzett 2011-ben 5 referencia-területen: felsőoktatási gyakorlóhely, reformpedagógia alkalmazása, zöld óvoda- környezetpedagógiai, befogadás-integráció, kompetencia alapú nevelési program alkalmazása.

Ennek alapján a TÁMOP 3.1.7. pályázat keretében a Dunaújvárosi Óvoda bekapcsolódott a referencia-intézmények országos hálózatának kialakításának és felkészítésének folyamatába.

A Zöld Óvoda hálózatnak is tagja lettünk.

 

Dunaújváros, 2014. szeptember 9.

Szeretettel ajánljuk figyelmébe minden kedves érdeklődőnek intézményünket!