2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Tel.: 25/ 423-201

 

Tagintézmény-igazgató: Kissné Ividics Titanilla

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 171 fő

Csoportok száma: 7

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

                                                                               RÓMAI VÁROSRÉSZI TAGÓVODA

 

 

Óvodánk 1973-ban kezdte meg működését. Az intézmény a Római Városrész szívében, átmenő forgalomtól elzárt területen helyezkedik el. Az épület külső felújítása megtörtént, melynek keretében leszigetelték és új nyílászárókkal látták el. Emellett az egész épületet akadály mentesítették.

Óvodánkban 7 csoport működik 171 férőhellyel. A gyermekek nevelése, gondozása osztott ("tiszta") csoportokban zajlik. A csoportok eloszlása: 2 kiscsoport, 2 középső csoport és 3 nagycsoport.

Felfogásunk humanisztikus - motivációs beállítottságú. Az eredményes nevelőmunka feltételének a gyermekek megismerését tartjuk. Célunk olyan bizalomra épülő légkör megteremtése, mely az óvodás korú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, szabad fejlődését biztosítja. Fejlesztő - nevelő munkánkban reális eredményekre törekszünk. Hisszük - és a tapasztalatok is ezt bizonyítják -, hogy a tartalmas elfoglaltságok eredményeként a gyermekek beilleszkedése az iskolai életbe zökkenőmentesen zajlik.

Nagy gondot fordítunk a mozgásfejlesztésre, a kommunikációra, a zenei nevelésre, a környezetvédelemre, valamint az egészségtudatos magatartás megalapozására. Egyénileg foglalkozunk a részképesség lemaradással küzdő gyermekekkel, és helyben részesülnek logopédiai, gyógypedagógiai, stb. fejlesztésben is az arra rászorulók. Pedagógusaink magas szakmai képzettséggel (fejlesztőpedagógus, tehetséggondozás pedagógiája, speciális ének - zene, mentálhigiénés szakember, drámapedagógus, stb.) rendelkeznek.

 

Jó gyakorlatunk/Innovációnk

 

  • Kompetencia alapú óvodai nevelés alternatív zenei irányzatokkal - A zenei intelligencia megalapozása, az ORFF és egyéb hangszerekre alapozott hangszeres készségek fejlesztése, a gyermekek számára lehetőség biztosítása a zenei improvizáció, kreativitás, spontaneitás kibontakoztatására, a zenei írás-olvasás előkészítése, új módszerek felkínálása az óvodapedagógusok számára a zenei nevelés terén.

Tárgyi feltételeink:

A csoportszobák a gyermekek méreteihez igazodó bútorokkal, a gyermekek életkorának megfelelő játékkal, fejlesztő eszközzel vannak ellátva. 70 m2-es tornateremmel rendelkezünk, amely rendkívül jól felszerelt mozgásfejlesztő játékokkal.

A zenei nevelés kiemelt helyet foglal el programunkban, így óvodánk igen nagy hangszerkészlettel rendelkezik (ORFF, magyar népi hangszerek, külföldi egzotikus ritmushangszerek, stb.).

Az épülethez két nagy parkosított udvar tartozik, ami sokféle mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára. OVI-FOCI pályával rendelkezünk, ahol a mozgás örömével, a különböző sportjátékokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek.

 

Mit kínálunk a szülőknek:

- Évi két alkalommal tartunk barkács - délutánt a gyerekekkel, szülőkkel közösen.

- Minden évben jótékonysági karácsonyi vásárt szervezünk.

Mit kínálunk a gyerekeknek:

- 1994 óta működik az "Egészséged Testben, Lélekben" című személyiségfejlesztő drog- és alkohol megelőző programunk.

- Az óvodába érkező kicsiket "Kiscsoportos avatás" keretében fogadjuk „rómais” óvodássá.

- Évente tartunk "Színház hetet", amire a város óvodáit is szeretettel várjuk.

- A nevelési időkereten belül, a testnevelési tevékenység részeként számos tanfolyamra igyekszünk eljuttatni a gyerekeket (kézilabda, korcsolya, úszás, stb.)

- Heti egy-egy alkalommal moderntánc és néptánc oktatás zajlik nevelési időn kívül.

- Heti rendszerességgel zajlik futball oktatás a nevelési időkereten kívül.

 

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: "KŐRIS - OVI" Alapítvány