2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1.

Tel.: 25/ 411-934

 

Tagintézmény-igazgató: Kiss-Göblyös Andrea

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 75 fő

Csoportok száma: 3

Gyermekláncfű Alapítvány

melynek célja az óvodáskorú gyerekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális nevelési és tömegsport igényei, lehetőségeik anyagi támogatása. Vagyonát a fenti célok érdekében használja fel, nagy értékű mozgásfejlesztő udvari játékokra, a tornaterem felszerelésére, fejlesztő játékok beszerzésére.

Adószámunk: 18480294-1-07

 

                                                                             

ARANYALMA TAGÓVODA

 

Óvodánk a belvárosban, könnyen megközelíthető, Duna-parthoz közeli zöldövezetben található, az utcai forgalomtól elzárt zsákutcában.

Az emeletes épület tágas, világos 4 csoportjában 95 fő vegyes életkorú gyerekeket tudunk fogadni. A vegyes csoportok lehetővé teszik, hogy a testvérek, barátok egy csoportba járjanak, megkönnyítve ezzel a beszoktatás nehézségeit, illetve erősítve az érzelmi biztonságot. Nevelésük, fejlesztésük életkoruknak, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően történik.

Intézményünk hatalmas, világos, jól felszerelt tornaszobával rendelkezik, amely teret ad a mozgásnak, mozgásos játékoknak, óvodai, illetve városi, megyei szakmai rendezvényeknek, fakultatív programoknak.

Füvesített udvarunkon, esztétikus, biztonságos fajátékok, hinták, homokozók várják a gyermekeket. A felnőttek a gyerekekkel együtt gondozzák, locsolják a pályázati pénzből létre hozott kiskerteket, virágágyásokat, ahová tavasszal virágok, zöldségek, eper, paradicsom palánták kerültek. Az udvari játékot színesíti egy labirintus, az udvar betonos részén végighúzódó ugróiskola, és egy mezítlábas park is.

Nagy szeretettel gondoskodunk az udvaron élő madarakról, ősztől-tavaszig folyamatosan etetjük őket, minden évben madárgyűrűzést szervezünk. A felelős állattartás szemléleltét is erősítik az állatasszisztált terápiás foglalkozások.

A gyermek csoportokban szakmailag jól képzett, tapasztalt óvodapedagógusok dolgoznak, akik szívesen képzik magukat, és illesztik be munkájukba az új módszereket. Munkájukat pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, illetve szakképzett dajkák segítik.

Nagyon fontos számunkra a család óvoda kapcsolata, fontos a jó együttműködés. A szülők bármikor betekinthetnek a gyermekek mindennapi életébe, óvodába lépéskor aktív részesei gyermekeik beszoktatásának. Minden évben több alkalommal szervezünk kézműves játszóházat, ahol a gyermekek szüleikkel együtt tevékenykedhet, ünnepek, sportnap, Őszi Kavalkád, családi nap, kirándulásoknak is aktív résztvevői.

A nevelés fő eszközének a játékot tekintjük, a játék az ismeretszerzés és tapasztalatszerzés legfontosabb színtere.

 

Jó gyakorlataink/innovációink

  • Kopogtató– három havonta nyitja ajtaját Kopogtató Szülői fórum, ahol a szülők segítséget kaphatnak neveléssel, iskolaérettséggel, és mindenféle közérdekű témákkal kapcsolatban.
  • Óvodánknak kiemelt célja, hogy az iskolába menő gyerekeket minél sokoldalúbban tudjuk felkészíteni az iskolára. Témájában a csoportos foglalkozásokhoz igazodva fejlesztjük az iskolába menő nagycsoportosokat, kiemelve a csoportból, saját kortársaikkal. Azokat a területeket (mozgás, külső világ tevékeny megismerése, énekes játékok, verselés, mesélés stb.) erősítjük, amelyek a gördülékeny iskolakezdést segítik elő. Ezeken a foglalkozásokon lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, illetve a tehetséggondozásra is.
  • OVI-ZSARU program -ami játékos, figyelemfelkeltő, kommunikációra törekvő programsorozat, amelyben többek között megismerkedhetnek a gyerekek a rendőrök, tűzoltók munkájával, az egyedül otthon tartózkodás szabályaival is. A program célja: Az áldozattá válás elkerülése, az óvodáskorú gyermekek biztonságérzetének erősítse.

Célunk, hogy nyugodt, szeretetteljes légkört teremtsünk óvodánkba, amely integrációra alkalmas, befogadó, ahova szívesen járnak a gyermekek, és jól érzik magukat!

 

A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: Gyermekláncfű Alapítvány