2400 Dunaújváros, Batsányi u. 2-4.

Tel.: 25/ 410-439

 

Tagintézmény-igazgató: Dankó Zoltán Norbertné

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 100 fő

Csoportok száma: 4

KŐRIS-OVI Alapítvány

2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.

Az alapítvány célja:
A Dunaújvárosi Óvodában az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése a helyi óvodai nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek bővítésével

Adószámunk: 18495597-1-07

Számlaszámunk:

OTP Bank 11736037-20571850-00000000

 

 

DUNA – PARTI TAGÓVODA

A Dunaújvárosi Óvoda egyik tagja a Duna-parti Tagóvoda. Az épület 1975-ben épült a Római városrészen, a Liszt Ferenc kert és az Erkel kert között. Messziről felismerhető, színes kerítése: kék, sárga és piros kapuk hívogatják a gyermekeket. Az óvoda udvara teraszos kialakítású és gyakran látogatjuk a közeli, nagyon jó kialakítású játszótereket, melyek jellemzően zöld övezetben találhatóak és egy-két perc alatt elérhetőek.

Az óvoda épülete egy hasára fektetett nagy  betűre hasonlít, melyben 3 csoport tudja fogadni a gyermekeket, 2 azonos életkorú és 1 vegyes korcsoportú. Összesen 75 fő fogadására van itt lehetőség. A csoportok nevei: Kisvonat, Mézeskalács és Süni  csoport, melyek egy lakóház alatti pavilonrendszerű: A, B, és C pavilon.

A csoportszobák színesek, tágasak, kellemes hangulatot árasztanak úgy, mint az öltözők is. Az óvodapedagógusok igényes munkái díszítik a gyermekek esztétikai igényeinek fejlődése érdekében. Óvodánk tornaszobával is rendelkezik, mely jól felszerelt és folyamatosan bővül az eszköztára. A gyermekeknek kielégítő mozgásteret ad a mindennapokban a mozgásra, mindennapos testnevelésre.

A Duna közelsége, a sok zöld övezet lehetőséget ad a természet megfigyelésére, sétákra, az egészséges életmódra neveléshez, közvetlen környezetük megismerésére.

Többször rendezünk a szülőknek nyitott napot, közös programokat. Igyekszünk a családok és az óvoda kapcsolatát szorosabbá tenni. A közös barkácsolások évszakonként valósulnak meg. Ünnepélyek, rendezvények, mint a Liba-nap, Mikulás, Advent, Farsang, Gyermeknap, Anyák napja, Ballagás, a kirándulások mind a közösségi érzés az összetartozás jegyében telnek.

 

Jó gyakorlatunk/Innovációnk

 

  • TÁRSASJÁTÉK - Óvodánkban már több éve hagyomány, ez a minden évben megrendezett program, mely a város minden tagóvodáját bevonja. Az 5-5 gyermek és az őket kísérő óvodapedagógusok színvonalas és izgalmas játékokban vehetnek részt. Évről-évre színesebb és komplexebb a tervezett társasjáték. A játékokra minden óvodapedagógus saját kezűleg készíti a feladatokhoz kapcsolódó kellékeket, nagy igényességgel, többnyire újrahasznosított anyagokból.

 

Az óvoda saját programja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program mentén haladva látja el a hozzánk érkező gyermekek nevelését, tanítását, mely kompetencia alapú. Azaz a teljes gyermeki személyiség kibontakoztatására, fejlesztésére, ismeretszerzésre, önállóságának elősegítésére és a tevékenykedtetésre koncentráló. Befogadó, az egyenlő bánásmódot és a differenciált nevelést előtérbe helyezve alkalmazzuk a helyes pedagógiai elveket, óvodapedagógusi attitűdöket. A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék a játékba integrált tanulás; a játék a leghatékonyabb módja a személyiségfejlesztésnek. Az óvodapedagógusok minden esetben a csoport alapos ismerete, felmérése után állítják össze a korcsoportnak, igényeiknek, elképzeléseiknek megfelelő tevékenységeket. Játékosan, mégis megtapasztalva ismerkednek az őket körül vevő világgal, személyekkel, önmagukkal. Közben nem csak ismereteiket bővítik, de barátokat, élményeket, tapasztalatok gyűjtenek. A komplex, játékos foglalkozások kötött és kötetlen formában valósulnak meg, mese-vers, beszédfejlesztő játékok, logikus gondolkodást fejlesztő játékok, a környezet megismerését szolgáló tevékenységek, művészeti tevékenységek, testi nevelés, hagyományőrző programok keretében.

Óvodánk nevéhez fűződik a Kompetencia DIFER Képességfejlesztő Munkacsoport működése, melynek célja a kompetencia alapú nevelés, a gyermekek részképességeinek megismerése, tudatos és hatékony fejlesztése. Jelenleg a Dunaújvárosi Óvoda Mérés-értékelés munkaközösség aktív tagjai vagyunk.

 

Óvodapedagógusok száma 6 fő az öt csoporthoz.

Gyermekeinket jelenleg: öt óvodapedagógusi diplomával (egy fő az életpálya modell részeként pedagógus II.,) egy középiskolai végzettséggel, egy gyógypedagógiai asszisztensi és egy pedagógiai asszisztensi végzettségű szakember látja el. Munkánkat gyógypedagógusok segítik a mindennapokban. Az óvodapedagógusok munkáját két szakképzett dajka és egy képesítés nélküli dajka látja el, odaadóan. Az adódó kerti, gondnoki munkákat heti két alkalommal egy közfoglalkoztatott végzi. Valamint egy mosós-vasalós beosztású dajka is segíti a működést.

A nevelőmunkánkat segítő alapítvány: „KŐRIS – OVI” Alapítvány