2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 31.

Tel./Fax: 25/ 436-420

 

Tagóvoda-vezető: Munkácsiné Markovics Éva

Nyitvatartás: 5:00 - 17:00 óra

„Egészséges gyermekekért” Alapítvány, melynek célja: a gyermekek képességének fejlesztéséhez a tárgyi feltételek megteremtése.

Adószámunk: 18480696-1-07

 

                                                                               

                                                                                     SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

 

Óvodánk 1981 óta működik a Béke I. városrészben a Lajos Király krt. és a Hengerész utca ölelésében.

Jelenleg 3 vegyes életkorú csoporttal működünk, melyekben a családias nevelés érvényesül.

Óvodai életünket a megismerés komplexitása, gyakorlatiassága és a többoldalú tapasztalat szerzés jellemzi, amely a játékos tanulás révén valósul meg. Fontos célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság felkeltése, fenntartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és az önbizalom erősítése.

Fontos feladatunknak tartjuk a mozgásfejlesztést. A mindennapos testnevelés, a lábtorna, kiegészítő eszköze a mezítlábas ösvény, amely a talp masszírozásával ingerli az agy területét, ezzel is segítve annak fejlődését. A fejlesztés további eszközei az Ayres- és a Mozgáskotta eszközök. A mozgás mellett fontos szerepet kap a rajzolás, mintázás, kézimunka, mint a kreativitást kifejező tevékenység. A mese, a vers segíti a gyermekek beszédfejlődését, kommunikációját. A megkésett beszédfejlődésű gyerekek beszédindításában és terápiájában is jól alkalmazható. Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc a gyermekek legfőbb örömforrása így gyorsabban ismerik meg és sajátítják el a néptánc alaplépéseit.

A környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozása érdekében a környezet védelmét mindennapi életünk szerves részeként az óvodai nevelés egész folyamatában érvényesítjük. A környezetvédelemhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása fokozott figyelmet fordítunk: csapok elzárása, folyékony szappan használata, hulladék kezelése, energiával való takarékosság, levegő minősége a csoportszobában, közvetlen környezetünk tisztán tartása (csoportszoba, udvar).

A heti rendünk alapján a napok átjárhatóak, a komplex foglalkozások rugalmasan változhatnak, módosulhatnak. A leghatékonyabb, ha minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre és élményszerű átélésre adunk lehetőséget – az egyes „tanulási” témák sajátosságait figyelembe véve.

 

A nemzeti identitás tudat, nemcsak a néptánccal, népi játékok tanulásával rögzülhet, hanem a népszokások, jeles napok megismerésével, ezek ápolásával is. A magyar nép hagyományaiból azt emeltük ki, amely a gyerekekhez közel hozhatók. Hagyományos ünnepeink a szüreti mulatság, Márton nap, karácsony, farsang, húsvét, stb.

Jó gyakorlataink/Innovációink

 

  • Márton nap az óvodában - A Márton naphoz kapcsolódó szokások, időjóslások, a hagyomány megismerése. A lámpás/fáklya jelentésének megértetése. Ismeretek bővítése a libáról, mint állatról, s a vele kapcsolatos hiedelmek megfogalmazása.
  • Szüreti hagyomány, népi játékok - A gyerekek szüreti ismeretei bővüljenek, játékos keretekben ismerjék meg a nép-hagyományt, népszokást. Legyen sikeres az óvoda és a család kapcsolatában ez a program.

Az óvoda udvara tágas, a nyári melegben árnyékos. Kedvelt játszóterületek a térkővel kirakott kerékpárút, homokozó, a mozgásfejlesztő eszközök: hinták, mászókák, csúszda. A gyermekek többféle labdajátékkal ismerkedhetnek meg a korszerű ovifoci pályánkon.

 

Nevelő munkánkat segítő alapítvány: „Egészséges Gyermekekért Alapítvány”