Kedves Szülők!

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-          tartósan beteg vagy fogyatékos,

-          olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-          3 vagy több gyermeket nevelnek.

Kérjük, ezekről határozatot vagy igazolást hozzanak!

Amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 89.408 Ft-ot, kérjük töltse le, majd nyomtassa ki a honlapon a Közérdekű adatoknál található nyilatkozatot; vagy kérjen egyet a tagóvodából, melybe gyermekét íratta, illetve gyermeke jár.

Dunaújváros, 2015. augusztus 3.

Dunaújvárosi Óvoda vezetősége