Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy 2015.01.01-től az étkezési térítési díjat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 402/2014. (XI.27.) határozatával
415 Ft/nap/fő összegben határozta meg.