gototopgototop
A pedagógusnap alkalmából köszöntötték és jutalmazták Dunaújváros óvónőit
2017. június 12. hétfő, 00:00

 

A város óvodapedagógusait ünnepi műsor fogadta délelőtt a házasságkötő teremben. Stílszerűen nagycsoportos óvodások énekelték nekik az Ég a gyertya, ég... kezdetű dal testreszabott változatát: óvó néni köszöntelek... szövegezéssel. Őket az óvodáskorból már kinőtt móriczos 5/b-s diákok követték csengőhangú kórusukkal, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjazott Fazekas Andrea igazgatóhelyettes vezetésével igencsak kellemes perceket okozva az összegyűlt kisdedóvóknak, akik ezt szűnni nem akaró vastapssal köszönték meg. A műsor záróakkordjaként Juhos Melinda, a Sándor Frigyes Zeneiskola harmonikatanára vidám összeállítással dobta fel az óvónők hangulatát.A műsor után Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója állt a házasságkötő termet zsúfolásig megtöltő kollégái elé, nehezen szabadulva a Móricz kórus mini koncertjének hatása alól, elkalandozva abba a korba, amikor ők voltak ilyen csilingelő hangú iskolások.

 

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi óvoda intézményigazgatója Cserna Gábor polgármester pedagógusnapi köszöntőjéből idézett: "Egy város identitását, jövőjét nagyban meghatározza az, hogy milyen pedagógusok, oktatást segítő szakemberek foglalkoznak a mindenkori gyermekekkel. Úgy vélem, hogy Dunaújváros büszke lehet pedagógusaira, akik igazi értéket képviselnek. A nemzet jövőjének, fejlődésének letéteményesei a közoktatási intézmények, s azoknak kulcsfontosságú szereplői, a pedagógusok. Az óvodapedagógusok, akik a szülői gondoskodást pótolják. Akik megtanítják gyermekeinket a világba, a felnőttekbe vetett bizalomra."

Az intézményvezető megköszönte szerepvállalásukat a jótékonysági gálán, hozzátéve, sok olyan embertől hallott alapos dicséretet, akinek a szava igencsak számít. Elmondta, a bevételből a Katica, Eszterlánc, a Százszorszép és a Csillagvirág tagóvodák kapnak udvari játékot. Közölte, személyi állományuk is gyarapodott, gyarapszik két gyógypedagógussal, egy logopédussal és egy pedagógiai asszisztenssel. Örömmel újságolta, hogy elkezdődött az Aprók Háza és a Napsugár tagóvoda felújítása, amivel egy tendencia kezdődött el, amelynek végén reményei szerint minden intézményt felújítanak. Kitért arra, hogy átvehették a Dunaújváros kenyere támogatást, amiből a Kincskereső óvoda kapott komolyabb udvari játékot. Ebben az évben jött létre a Csicsergő újság is szép példányszámmal. Kitért a sikeres minősítésekre, hogy a Bázisintézmény címet három évig birtokolhatják, hogy kórusuk elsöprő sikert aratott a pedagóguskoncerten, és hogy egy év alatt 3 ovi-foci pályát avattak.

 

Négy Gyémántdiplomást is köszöntöttek, Bergold AlajosnétKozár TivadarnétÖtvös Miklósnét és Zellei Józsefnét, akik 60 éve szerezték diplomájukat. A tagóvodák vezetőinek javaslatai alapján 13, a Dunaújvárosi Óvoda vezetőségének javaslata alapján pedig 4 óvónő kapott oklevelet és tárgyjutalmat. Köszöntötték a jubiláló dolgozókat is, valamint Kakas Tibornét, aki a PDSZ Eötvös József emlékérem arany fokozatát vehette át a hét végén több évtizedes kiemelkedő szakszervezeti munkájáért. A tavaly alapított Dunaújvárosi Óvoda Érdemes Pedagógusa emlékplakettet Tápainé Soós ErzsébetSimonné Nagy Zsuzsanna és Kollár Edit vehette át.

Balogh Tamás

 

A rendezvényről készült képek megtalálhatók itt

 
Óvodánk pedagógusait is kitüntették a városi pedagógus napon
2017. június 09. péntek, 00:00

Dunaújváros Oktatásügyéért díjat vett át: Tóth Ferencné Szivárvány óvoda tagóvoda-vezetője, Ferencziné Zentai Erzsébet Margaréta óvoda óvodapedagógusa

Pedagógus Életpályáért Emlékérmet vett át: Dobóvári Zoltánné Aprók Háza óvoda tagóvoda-vezetője, Tápainé Soós Erzsébet Római Városrészi óvoda tagóvoda-vezetője, Nagy Gáborné és Orbán Józsefné Napsugár óvoda óvodapedagógusai

 

 

 

Szeretettel gratulálunk!

 
Dunaújváros Ifjúságárért Díj
Hírek - Dunaújvárosi Óvoda
2017. május 22. hétfő, 07:49

Kollár Edit óvodapedagógus közel negyven éve lelkiismeretesen végzi munkáját. Színes, impulzív egyéniségével meghatározó személyisége a helyi óvodai ágazatnak.

Elsők között volt, aki felismerte és felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének fontosságát a Margaréta tagóvodában. Fogyatékosok integrációs pedagógiája témában másoddiplomát szerzett. A képzésen tanultakat kiemelkedően magas színvonalon hasznosítja a normál és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében egyaránt.

 

Kollár Edit óvodapedagógus

Az óvodások számára nyújtott szolgáltatásokban is kiváló munkát végez. Egy személyben dramaturg, rendező, színész, és még sorolhatnánk. Elévülhetetlen érdemei vannak a bábmunkaközösség megalapításában. Évek óta vezetője a Dunaújvárosi Óvoda Kézműves- és Báb munkaközösségének. Elsősorban az ő nevéhez fűződnek azok a szenzációs színházi előadások, amelyek nem csak a dunaújvárosi óvodásokat örvendeztették meg, hanem a város kisiskolásainak is felejthetetlen élményt nyújtottak – olvasható a méltatásában.

Kollár Edit óvodapedagógus tevékenyen részt vesz a város kulturális életében, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szalakóta bábcsoportjának tagja volt 7 évig. Legutóbb a Dunaújvárosi Óvoda javára szervezett jótékonysági gálaesten aratott fergeteges sikert az általa összeállított és vezetett előadással. Egyénisége és példamutatása, pedagógiai munkája élen jár a fiatalok, pályakezdő kollégák körében. A szakmában neve van, szülők körében rendkívül népszerű, közösségformáló szerepe meghatározó mind a felnőttek és mind az ifjúság körében.

Szívből gratulálunk!

 
Jótékonysági Pedagógus koncert
Hírek - Dunaújvárosi Óvoda
2017. május 11. csütörtök, 09:51

2017. április 28-án az Evangélikus templomban 2. alkalommal szerepelt kórusunk, előadásunkat vastapssal díjazta a közönség.

Örömmel járultunk hozzá a Szent Pantaleon kórház gyermekosztályának támogatásához.

Köszönjük két karnagyunk - Fazekas Andrea és Szigethy Adrienn - lelkes közreműködését!

 

 
Dajka néniket és pedagógiai asszisztenseket ünnepeltünk
Hírek - Dunaújvárosi Óvoda
2017. április 24. hétfő, 00:00

2017. április 24-én új hagyományt teremtve köszöntöttük a kiemelkedő munkát végző dajka néniket és pedagógiai asszisztenseket.

Gyenes Józsefné Intézményigazgató köszöntésében kiemelte, mennyire fontos az ünnepeltek munkája az óvodapedagógiai folyamatban.

Könyvjutalomban részesült dajka nénik: Lukács Gyöngyi, Hadú Istvánné, Kajári-Homó Ildikó, Németh Mihályné, Szarka Kovácsné Molnár Ilona,

Vajda Györgyné, Ricsliné Dobrovics Anikó, Baráth Istvánné, Simonné Kiss Andrea, Horváth Kíra, Dózsáné Holló Margit, Dolezsár Andrásné, Vincze Sándorné

 

Könyvjutalomban részesült pedagógiai asszisztensek: Vagyóczkiné Faluvégi Ildikó, Farkas Lászlóné

 

Köszöntöttük továbbá 25 illetve 30 éve nálunk dolgozókat is: Dózsáné Holló Margit, Baráth Istvánné, Demeter Józsefné

 

Szívből gratulálunk!

 

 
Dunaújváros Kenyere
Hírek - Dunaújvárosi Óvoda
2017. április 19. szerda, 00:00

 

Az Önkormányzat és a Széchenyi Sütőipari Kft.  közös kezdeményezésére indult akcióban,

a Dunaújvárosi Óvoda volt a kedvezményezett,  melynek során az intézmény 543.300 Ft -al gazdagodott 2017. április 19-én.

Az összeget a tagóvodák játszóudvarainak felújítására fordítjuk.

 

Köszönjük a támogatást!

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

5. oldal / 19