gototopgototop
A pedagógusnap alkalmából köszöntötték és jutalmazták Dunaújváros óvónőit

 

A város óvodapedagógusait ünnepi műsor fogadta délelőtt a házasságkötő teremben. Stílszerűen nagycsoportos óvodások énekelték nekik az Ég a gyertya, ég... kezdetű dal testreszabott változatát: óvó néni köszöntelek... szövegezéssel. Őket az óvodáskorból már kinőtt móriczos 5/b-s diákok követték csengőhangú kórusukkal, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjazott Fazekas Andrea igazgatóhelyettes vezetésével igencsak kellemes perceket okozva az összegyűlt kisdedóvóknak, akik ezt szűnni nem akaró vastapssal köszönték meg. A műsor záróakkordjaként Juhos Melinda, a Sándor Frigyes Zeneiskola harmonikatanára vidám összeállítással dobta fel az óvónők hangulatát.A műsor után Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója állt a házasságkötő termet zsúfolásig megtöltő kollégái elé, nehezen szabadulva a Móricz kórus mini koncertjének hatása alól, elkalandozva abba a korba, amikor ők voltak ilyen csilingelő hangú iskolások.

 

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi óvoda intézményigazgatója Cserna Gábor polgármester pedagógusnapi köszöntőjéből idézett: "Egy város identitását, jövőjét nagyban meghatározza az, hogy milyen pedagógusok, oktatást segítő szakemberek foglalkoznak a mindenkori gyermekekkel. Úgy vélem, hogy Dunaújváros büszke lehet pedagógusaira, akik igazi értéket képviselnek. A nemzet jövőjének, fejlődésének letéteményesei a közoktatási intézmények, s azoknak kulcsfontosságú szereplői, a pedagógusok. Az óvodapedagógusok, akik a szülői gondoskodást pótolják. Akik megtanítják gyermekeinket a világba, a felnőttekbe vetett bizalomra."

Az intézményvezető megköszönte szerepvállalásukat a jótékonysági gálán, hozzátéve, sok olyan embertől hallott alapos dicséretet, akinek a szava igencsak számít. Elmondta, a bevételből a Katica, Eszterlánc, a Százszorszép és a Csillagvirág tagóvodák kapnak udvari játékot. Közölte, személyi állományuk is gyarapodott, gyarapszik két gyógypedagógussal, egy logopédussal és egy pedagógiai asszisztenssel. Örömmel újságolta, hogy elkezdődött az Aprók Háza és a Napsugár tagóvoda felújítása, amivel egy tendencia kezdődött el, amelynek végén reményei szerint minden intézményt felújítanak. Kitért arra, hogy átvehették a Dunaújváros kenyere támogatást, amiből a Kincskereső óvoda kapott komolyabb udvari játékot. Ebben az évben jött létre a Csicsergő újság is szép példányszámmal. Kitért a sikeres minősítésekre, hogy a Bázisintézmény címet három évig birtokolhatják, hogy kórusuk elsöprő sikert aratott a pedagóguskoncerten, és hogy egy év alatt 3 ovi-foci pályát avattak.

 

Négy Gyémántdiplomást is köszöntöttek, Bergold AlajosnétKozár TivadarnétÖtvös Miklósnét és Zellei Józsefnét, akik 60 éve szerezték diplomájukat. A tagóvodák vezetőinek javaslatai alapján 13, a Dunaújvárosi Óvoda vezetőségének javaslata alapján pedig 4 óvónő kapott oklevelet és tárgyjutalmat. Köszöntötték a jubiláló dolgozókat is, valamint Kakas Tibornét, aki a PDSZ Eötvös József emlékérem arany fokozatát vehette át a hét végén több évtizedes kiemelkedő szakszervezeti munkájáért. A tavaly alapított Dunaújvárosi Óvoda Érdemes Pedagógusa emlékplakettet Tápainé Soós ErzsébetSimonné Nagy Zsuzsanna és Kollár Edit vehette át.

Balogh Tamás

 

A rendezvényről készült képek megtalálhatók itt